Các tính năng hữu ích từ PlaceMaker của SketchUp

Các tính năng hữu ích từ PlaceMaker của SketchUp cho phép người dùng tạo mô hình thành phố chỉ trong vài cú nhấp chuột.

Xem video dưới đây để hiểu rõ hơn về cách hoạt động của PlaceMaker.

Tìm hiểu thêm về Daniel Tal – sáng tạo ra các tính năng hữu ích từ PlaceMaker của SketchUp và những phản hồi tích cực từ người dùng.

Các tính năng hữu ích từ PlaceMaker mang lai:

  • Aerials

Thu sóng cực mạnh với độ phân giải cao khi kết nối trực tiếp với SketchUp.

  • 3D Buildings

Chèn mô hình 3D Buildings ở bất kì vị trí và thành phố được chọn

  • Roads and Paths

Các con đường, vũng nước đều có thể được mô phỏng và hiển thị ánh sáng 3D hoàn hảo.

  • Model on Terrain

PlaceMaker sẽ thiết lập các mô hình trực tiếp lên địa hình.

  • Export to Revit

Sử dụng chức năng Export to Revit và nhập mô hình vào Revit.

  • Instant Site Base

Tạo các file cơ sở tức thì để sử dụng cho mô hình, thiết kế và vẽ.

Chi tiết xem tại: https://blog.sketchup.com/article/making-places-placemaker