Cách sao lưu hệ thống trên Windows 8

Restore Point là một chức năng của  Windows 8 giúp khôi phục hệ thống về một thời điểm nào đó trong quá khứ. Cách này được áp dụng khi người dùng không thể khắc phục một trục trặc nào đó trên máy tính.

arrow-2  Vô hiệu tùy chọn Fast Startup trên Windows 8

arrow-2  Vô hiệu SmartScreen Filter trên Windows 8

arrow-2  Kiểm soát kết nối Wi-Fi trong Windows 8

Để tạo một điểm khôi phục hệ thống bạn làm như sau:

1-jpg-1354764905-1354765380_500x0.jpg
Trong ô Search bạn gõ từ khóa: System Restore, chọn Creat a restore point.

 

2-jpg-1354764910-1354765380_500x0.jpg
Tại của sổ System Properties, chọn Configure.
3-jpg-1354764917-1354765381_500x0.jpg
Tiếp tục chọn Turn on System Protection, nhấn OK.
4-jpg-1354764921-1354765381_500x0.jpg
Sau đó bạn chọn Creat, và đặt tên cho điểm khôi phục hệ thống, bấm Creat để hoàn thành.
9-jpg-1354765168-1354765381_500x0.jpg
Để khôi phục lại hệ thống bạn chọn System Restore và làm theo hướng dẫn.
5-jpg-1354765228-1354765381_500x0.jpg
Ngoài ra, bạn có thể đặt lịch làm việc để hệ thống tự động tạo điểm khôi phục bằng cách trong ô Search bạn gõ từ khóa Schedule Task, chọn Schedule Tasks.
6-jpg-1354764932-1354765381_500x0.jpg
Tìm theo đường dẫn “Task Schedule Library > Microsoft > Windows > System Restore”.
10-jpg-1354765301-1354765381_500x0.jpg
Kích đúp chọn SR.
7-jpg-1354764952-1354765382_500x0.jpg
Chọn tab Triggers.
8-jpg-1354764983-1354765382_500x0.jpg
Chọn New, sau đó các bạn thiết lập thời điểm bắt đầu chạy Restore Point hoặc thời gian lặp lại việc tạo điểm khôi phục. Bấm OK để hoàn thành.