Cách tóm tắt dữ liệu trong phần mềm Minitab

Cách tóm tắt dữ liệu trong phần mềm Minitab

Dùng thử Minitab 18 Statistical Software miễn phí để tóm tắt các giá trị. Các bước thực hiện như sau:

Câu chuyện thống kê những chú gà, Phần 1

Câu chuyện thống kê những chú gà, Phần 1

Câu chuyện thống kê những chú gà, Phần 1

 

 

Chuyển đến Stat> Thống kê Cơ bản> Hiển thị Thống kê Mô tả … và chọn cột chứa dữ liệu dưới dạng Biến. Nhấp chuột vào Đồ thị và chọn Phân khúc giá trị cá nhân để xem đồ thị của dữ liệu.

Nhấn OK hai lần để Minitab tạo ra một giá trị riêng lẻ của dữ liệu và giá trị trung bình với độ lệch tiêu chuẩn. Bảng này sẽ xuất hiện trong cửa sổ phiên với các số liệu thống kê mô tả còn lại.

Sau đó nhấn OK.

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng xem thông tin tại đây

 

 

 

 

Về tác giả