Thông báo ra mắt Foxit Launches PhantomPDF 9.0 và ConnectedPDF 2.0

  Foxit Software đã giới thiệu hai phiên bản Foxit Launches PhantomPDF 9.0 và ConnectedPDF.

Các tính năng mới trong Foxit Phantom PDF 8.0

Các tính năng mới trong Foxit Phantom PDF 8.0 Foxit PhantomPDF 8.0 là giải pháp.

Các tính năng nổi bật trong Foxit Reader 8.0

Các tính năng nổi bật trong Foxit Reader 8.0 Với hơn 425 triệu người dùng,.