PC của Raspberry Pi
PC giá 25 USD của Raspberry Pi

Nhiều người hy vọng sẽ sử dụng chiếc PC không vỏ tí hon giá 25.

bo mạch chủ asus
ASUS ra mắt loạt bo mạch chủ mới

Tiếp tục thể hiện vị trí hàng đầu trong ngành công nghệ, ASUS vừa giới.