Chuyển đổi dữ liệu thành biểu đồ trong Minitab

Chuyển đổi dữ liệu thành biểu đồ trong Minitab

Câu chuyện thống kê cùng những chú gà, Phần 2

 

Trong Minitab, để hiển thị bộ dữ liệu thành các biểu đồ chúng ta thực hiện các bước sau :

Chọn Stat> Regression> Fit Regression Model … và chọn Khoảng cách làm Phản hồi và Nhiên liệu liên tục Dự báo. Sau đó nhấp vào Đồ thị và chọn Bốn trong một loại đồ thị.

Câu chuyện thống kê cùng những chú gà, Phần 2

Hộp thoại hồi quy sẽ xuất hiện.

Nhấn OK hai lần, và Minitab xuất ra kết quả sau:

Phân tích hồi quy Khoảng cách vs nhiên liệu.

Dữ liệu này không hoàn hảo cho một phân tích hồi quy.

Để tìm hiểu xem thông tin chi tiết vui lòng truy cập thông tin tại đây

 

Về tác giả