Loại bỏ các báo động giả trên bảng điều khiển P và U trong Minitab

Loại bỏ các báo động giả trên bảng điều khiển P và U trong Minitab

Biểu đồ kiểm soát là một công cụ trong Minitab giúp bạn phân biệt được bảng điều kiển P và U tự nhiên và các bảng điều kiển P và U giả.

Làm thế nào để loại bỏ các báo động giả trên bảng điều khiển P và U

Biểu đồ kiểm soát là một công cụ để phát hiện nguyên nhân sự thay đổi với các thay đổi tự nhiên của P và U. Các biểu đồ này giới hạn điểm kiểm soát trên và dưới. Khi một điểm dữ liệu vượt quá những giới hạn này thì có thể điều tra được.

Biểu đồ điều khiển truyền thống và báo động giả:

Làm thế nào để loại bỏ các báo động giả trên bảng điều khiển P và U

Những chiến binh sử dụng biểu đồ kiểm soát có thể phát hiện ra “Những báo động giả mạo”. Có thể  các điểm dữ liệu vượt quá giới hạn kiểm soát, và những giới hạn đó đã giảm xuống mức trung bình nhưng trong vẫn được  kiểm soát trong thống kê.

Làm thế nào để loại bỏ các báo động giả trên bảng điều khiển P và U

Nguyên nhân của kiểm soát Biểu đồ báo sai:

Trong quá trình làm việc , dữ liệu của bạn có thể có nhiều kiểu dữ liệu khác nhau, đặc biệt là dữ liệu được thu thập trong các phân nhóm lớn. Những giới hạn kiểm soát có thể kiểm soát tất cả các dữ liệu đó. Nhưng các phân nhóm càng lớn, giới hạn kiểm soát ngày càng hạn chế trên biểu đồ P hoặc U truyền thống nên sẽ có những sai sót.

Làm thế nào để loại bỏ các báo động giả trên bảng điều khiển P và U

Tuy nhiên, dữ liệu quá ít  cũng giảm độ chệch hướng các giới hạn kiểm soát trên biểu đồ P hoặc biểu đồ U. 

Bạn cần sử dụng biểu đồ P ‘hoặc U’  để phân biệt được nguyên nhân từ sự biến đổi đó.

Phát hiện ra các nguyên nhân của kiểm soát Biểu đồ báo sai

Nếu bạn không chắc chắn liệu dữ liệu của bạn, P Chart hay U Chart Diagnostic trong Minitab có thể kiểm tra nó và cho bạn biết bạn có cần sử dụng biểu đồ Laney P ‘hay U’ hay không.

Để sử dụng được P Chart và U Chart Diagnostic thì ta chọ các nút lệnh sau:

Dashboard> Attribute Chart> Chiếu qua Biểu đồ hoặc Thống kê> Biểu đồ Điều khiển> Thuộc tính Biểu đồ> Chẩn đoán Biểu đồ U.

Để biết thêm thông tin về sản phẩm Minitab xem thông tin tại đây

 

Về tác giả