Microsoft ký thỏa thuận mua lại Hexadite

Tập đoàn Microsoft ký thỏa thuận mua lại Hexadite, một công ty cung cấp các giải pháp điều tra và xử lý sự cố tự động.

Sau khi mua lai, Microsoft sẽ nâng cao cải tiến trong Windows Defender Advanced Threat Protection (WDATP) để giúp người dùng sử dụng Windows hiệu quả hơn.

WDATP phát hiện các trường hợp như các cuộc tấn công zero-day, ransomware và các cuộc tấn công không gian mạng tiên tiến khác. Với Hexadite, WDATP sẽ bao gồm giải pháp khắc phục tự động an toàn điểm cuối, đồng thời tiếp tục tăng trưởng trong các hoạt động của WDATP, hiện đang bảo vệ gần 2 triệu thiết bị.

Terry Myerson, Phó chủ tịch điều hành của Windows và Devices Group, Microsoft, cho biết: ” Công nghệ của Hexadite sẽ tăng cường tính năng hiện tại của chúng tôi và cho phép bổ sung các công cụ và dịch vụ mới vào các giải pháp Bảo mật hiệu quả của Microsoft”.

Trụ sở Hexadite đóng tại Boston, với một nhóm các nhà nghiên cứu ở Tel-Aviv, Israel. Sau khi kết thúc thỏa thuận và sau một giai đoạn hội nhập, Hexadite sẽ được kết nối hoàn toàn vào Microsoft như một phần của Windows và Devices Group.

Chi tiết xem tại: https://news.microsoft.com/2017/06/08/microsoft-signs-agreement-to-acquire-hexadite/#FvPsB58DZu5oUtcx.97