Phát hành mới V-Ray 3.4 for 3ds Max và Maya

V-Ray Denoiser

Cập nhật miễn phí đang có sẵn cho V-Ray 3.x dành cho 3ds Max và V-Ray 3.x dành cho khách hàng Maya. V-Ray 3.4 giới thiệu  giảm nhiễu & tăng tốc CPU,  GPU. Bây giờ bạn có thể tự động loại bỏ tiếng ồn và cắt giảm thời gian render lên đến 50%.

V-Ray 3.4 for 3ds Max

– Tương thích hoàn toàn với Autodesk 3ds max 2017
– Xem đầy đủ tính năng tại đây:  new features and updates

V-Ray 3.4 for Maya

– Tương thích hoàn toàn với Autodesk Maya 2016 Ext. 2
– Xem đầy đủ tính năng tại đây new features and updates

Iworld.com.vn

more recommended stories