10 lý do các nhà quản lý kỹ thuật chọn PTC Creo Elements/Direct Modeling

Nhiều nhà quản lý kỹ thuật thường phát hiện ra rằng các giải pháp CAD.