Cách đọc password bị mã hóa trên trình duyệt

Cách đọc password bị mã hóa trên trình duyệt Hướng dẫn cách đọc password có.