Kaspersky Anti-Virus 2013 đạt tỉ lệ loại bỏ phần mềm độc hại cao nhất

Kaspersky Anti-Virus 2013 được xếp hạng là một trong các phần mềm diệt virus hiệu.

Hướng dẫn download, cài đặt và sử dụng Kaspersky Anti-virus 2013

Kaspersky Labs thành lập năm 1997 tại Nga, chuyên về phần mềm bảo mật máy.