V-Ray 3.3 for Maya được cập nhật

Người sử dụng điều đầu tiên chúng ta sẽ nhận thấy là tốc độ. Hầu.

V-Ray for Revit – Public beta update

Nhận cập nhật mới nhất cho V-Ray cho Revit và render nhanh hơn với distributed.

Hỗ trợ kỹ thuật V-ray tại Việt Nam

V-Ray là một phần mềm kết xuất ảnh (rendering engine) được sử sử dụng dưới.

Giới thiệu về V-ray for Modo và Nuke

V-ray for Modo V-Ray | Modo  tích hợp sản xuất đã được chứng minh khả năng.

Giới thiệu về V-ray for Rhino

V-Ray 2.0 for Rhino cung cấp các hình dung chuyên nghiệp cho một giải pháp.

Giới thiệu về V-ray for SketchUp

Thông tin chung: V-Ray for SketchUp giúp Tạo render V-Ray hoàn thiện một cách nhanh.

Giới thiệu về V-ray for Maya

Thông tin chung:  V-ray for Maya là sản phẩm đáp ứng nhu cầu sáng tạo.

Giới thiệu về V-ray for 3Ds Max 3.2

CHAOS GROUP GIỚI THIỆU BẢN V-RAY 3.2 VỚI NHIỀU TÍNH NĂNG MỚI Chaos Group đã.

Chính sách cấp phép của V-ray

– License được tính theo User, số lượng người cần sử dụng tương ứng với.

Tư vấn và mua bản quyền V-ray ở đâu?

V-Ray là một thương hiệu của Chaos Software Ltd, V-Ray cung cấp phần mềm hỗ trợ.