Thống kê lượng điện tạo ra ở bình năng lượng mặt trời bằng phần mềm minitab

Thống kê lượng điện tạo ra ở bình năng lượng mặt trời bằng phần mềm minitab

Bình năng lượng mặt trời đã không hoạt động ở một tại 1 số thời điểm kiến hiệu suất công việc giảm. Phần mềm Minitab đã thống kê lại những giờ bình năng lượng không hoạt động để tìm hiểu ra nguyên nhân giải quyết vấn đề đó.

Ngày nắng cho thống kê

 

Về tấm năng lượng mặt trời :

Vào mùa hè năm 2016, một phân tích thống kê của Minitab để xác nhận các tấm pin mặt trời của không hoạt động vào tất cả các giờ. Chi tiết của phân tích như sau:

Ngày nắng cho thống kê

Sau khi hoàn thành phân tích này, công ty sản xuất biến tần đã xác định và giải quyết vấn đề. Một kỹ sư thiết lập biến tần đã cài đặt các thông số chính xác để bình năng lượng mặt trời hoạt động hết công suất.

Ngày nắng cho thống kê

 

 

Các kết quả mô tả được cập nhật như sau :

 

Nhìn vào số liệu thống kê tóm tắt trên, có thể thấy rõ rằng các đơn vị điện trung bình được tạo ra mỗi ngày trong sáu tháng đầu năm 2017 cao hơn mức 5,69 tạo ra mỗi ngày vào năm 2016.

Sau khi sử dụng kết quả từ ANOVA một chiều của Minitab, đã giải quyết được vấn đề để những bình năng lượng mặt trời sẽ hoạt động hết công suất.

Để tìm hiểu rõ thêm vui lòng truy cập tại đây

 

 

 

Về tác giả