Trải nghiệm eSigning của Nitro Cloud

Trải nghiệm eSigning của Nitro Cloud

Một chủ đề nóng kể từ cuối năm là quy trình làm việc “yêu cầu chữ ký” trong Nitro Cloud.

 

Trải nghiệm eSigning của Nitro Cloud
Phiên bản mới nhất của tập trung vào chính xác điều này và đã cải tiến trải nghiệm để làm cho nó trực quan, nhanh hơn và dễ sử dụng hơn. Dưới đây để xem từng bước của quy trình :

Thêm người ký vào tài liệu của bạn dễ dàng hơn bao giờ hết.
Trải nghiệm eSigning của Nitro Cloud

Kéo và thả các trường mong muốn vào các khu vực thích hợp và thay đổi kích thước nếu cần.

Xem trước tài liệu chuẩn bị trước khi gửi cho người ký.
Trải nghiệm eSigning của Nitro Cloud

Nhưng bây giờ hãy tận hưởng, vui lòng cung cấp cho eSignature kinh nghiệm mới một thử. Miễn phí tại www.gonitro.com/cloud!
Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng truy cập landing-page

Về tác giả