Trung tâm hỗ trợ phần mềm Materialise

Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi!

Bạn có một câu hỏi chung về giải pháp của Materialise? Hãy liên hệ với văn phòng địa phương của bạn

Bạn muốn tìm hiểu làm thế nào để sử dụng các chức năng có thể cải thiện RP hoặc quy trình AM, và cung cấp một lợi thế cạnh tranh?Bạn gặp phải vấn đề trong khi làm việc với một trong các chương trình Materialise?

Ngoài hướng dẫn phần mềm (nằm trong hướng dẫn sử dụng trực tuyến của chúng tôi), và chức năng “Help” chi tiết trong tất cả các sản phẩm, đội ngũ chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn sàng trả lời các câu hỏi của bạn và cung cấp bất kỳ hỗ trợ cần thiết nào.

>>> Chính sách cấp phép bản quyền phần mềm của Materialise

Worldwide: magics@materialise.be

 USA: magics@materialise.com

 Germany: magics@materialise.de

UK: magics@materialise-rp.co.uk

Japan: support@materialise.co.jp

Asia-Pacific: magics@materialise.com.my

China: magics@materialise.com.cn

Worldwide: 3-maticSTL@materialise.be

USA: 3-maticSTL@materialise.com

Germany: 3-maticSTL@materialise.de

UK3-maticSTL@materialise.co.uk

Japan: 3-maticSTL@materialise.co.jp

Asia-Pacific3-maticSTL@materialise.com.my

China: 3-maticSTL@materialise.com.cn

Streamics.helpdesk@materialise.com

more recommended stories