V-Ray 3.3 for NUKE đã được phát hành

unnamed (1)

V-Ray 3.3 là giải pháp rendering đầy đủ tính năng nhất  cho Nuke, Nuke và NUKE STUDIO. Với phiên bản này chúng tôi giới thiệu V-Ray Translator node, cho phép truy cập đến toàn bộ sức mạnh của V-Ray độc. Cộng thêm V-Ray Scene node mới cho phép biên tập  import và render ảnh động (hoạt hình) V-Ray scene files.
V-Ray 3.3 for NUKE now matches the latest V-Ray for 3ds Max and Maya with Variance-based Adaptive Sampling for better noise detection and cleaner renders. And we‘ve added support for VR cameras, physical cameras, sun and sky, and much more. For a full list of new features and updates, visit the V-Ray for NUKE product page (accessible upon release on April 19, 2016).

Để biết thêm thông tin xin liên hệ đối tác Chaosgroup – Vray  PACISOFT Vietnam

more recommended stories