3-maticSTL – Chỉnh sửa các bản thiết kế ngay trên STL, Scanned và CAD Data

Thực hiện chỉnh sửa thiết kế trực tiếp trên STL, Scanned and CAD Data

3-matic STL cung cấp sửa đổi thiết kế, thiết kế đơn giản, kết cấu 3D, dựng lại lưới, các kỹ thuật được kỳ vọng, và nhiều hơn nữa trên cấp độ STL và các định dạng tập tin tiên tiến khác.

Với 3-matic STL bạn có thể:

Chuẩn bị dữ liệu để phân tích các yếu tố có hạn một cách nhanh chóng và hiệu quả

Thiết kế hoặc sửa chữa lỗi nặng hoặc thiếu sót của các thành phần scannned

Tạo kết cấu, lỗ thủng hoặc mẫu trên dữ liệu STL của bạn. Bắt đầu từ một bitmap 3D sẽ được chuyển đổi thành kết cấu hoặc từ một yếu tố mô hình duy nhất để thiết kế một khuôn mẫu 3D phức tạp.

Thiết kế ấn tượng cấu trúc nhẹ, giảm trọng lượng mà không ảnh hưởng đến khả năng hoặc sự linh hoạt và rigidness trong vòng một phần.

Hiệu quả thay đổi thiết kế của bạn để nó có thể được kiểm tra trong wind tunnel

3-matic STL  10.0

3-matic STL10.0 mở rộng khả năng kết cấu và khuôn mẫu, chẳng hạn như các tùy chọn định vị mới, cũng như điều khiển tiên tiến hơn độ dày và độ xốp của cấu trúc nhẹ. Ngoài ra, phiên bản này bao gồm các chiến lược dựa trên điểm và đường viền quét cho các cấu trúc. Bạn cũng có thể thực hiện các phân tích phức tạp hơn nhờ một cải tiến liên kết đến FEA.

Tính năng chính mới và cải tiến

– Cấu trúc thiết kế với độ dày gradient, tuyến tính hoặc dựa trên hình ảnh

– Tính độ xốp của cấu trúc và xác định một các thông số

– Xác nhận các cấu trúc bằng cách tạo ra một mô hình cấu trúc FEA tương thích và xuất file sang FEA

– Nâng cao chất lượng lưới với một nhấp cú chuột duy nhất

– Thiết kế một mẫu ngẫu nhiên dựa trên lưới, hoặc thử các mô hình xoắn ốc mới

– Kiểm soát các texturing và chỉnh khuôn mẫu dễ dàng với các công cụ Align

– Xuất thể xây dựng các file STL hoặc thiết kế phức tạp trong các định dạng tập tin khác, cho điểm hoặc quét đường viền trong các máy AM

 Download dùng thử sản phẩm

Yêu cầu hệ thống

> Yêu cầu tối thiểu

Phần mềm Phần cứng
Windows XP

Windows Vista

Internet Explorer 7

Intel Core 2 Duo / AMD X2 AM2 hoặc tương đương

2GB RAM

Card đồ họa với 512 MB RAM

Ổ cứng trống 5GB

Resolution 1280 x 1024

DirectX 9.0c

> Yêu cầu khuyến nghị

Phần mềm Phần cứng
Windows 7 (64-bit)

Internet Explorer 8

Intel Core i5 / i7 (thế hệ thứ 2) hoặc tương đương

4GB RAM, chúng tôi đề nghị RAM 8 GB cho các tập dữ liệu lớn (> 1 GB)

ATI Radeon / NVIDIA GeForce 1 đồ họa GB

Ổ cứng trống 10 GB

Resolution 1680 x 1050 hoặc cao hơn

DirectX 10.0

more recommended stories