5 tính năng nổi bật của Autodesk Revit 2017

5 TÍNH NĂNG NỔI BẬT CỦA AUTODESK REVIT 2017

5 tính năng nổi bật của Autodesk Revit 2017 là gì? Bao gồm hiện đại hóa  Text Editing và WYSIWYG Experience. Cải tiến Schedules và Tags Tools. Nâng cao khả năng biểu thị chiều sâu trong bản vẽ. New Muscles trong Calculations và Scripting. Phân tích năng lượng dễ dàng.

1.Hiện đại hóa  Text Editing và WYSIWYG Experience

Revit 2017 đã cải tiến hoàn toàn công cụ nhập văn bản. Giúp nó tương thích với những file AutoCAD DWG khi nhập vào hoặc xuất ra. Đồng thời tạo ra một pixel-perfect WYSIWYG experience trong soạn thảo văn bản. Việc di chuyển qua lại giữa chỉnh sửa và xem văn bản trong mô hình xây dựng không còn tạo ra những quy trình làm gián đoạn như trong những phiên bản Revit trước. Thay vào đó bạn có thể thoải mái định dạng văn bản theo ý muốn.

Tương tự một chương trình xử lí văn bản, nó cũng bao gồm hàng loạt những tùy chọn mới. Như nested lists dành cho nhiều cấp độ bulleted or labeled items. Một công cụ  auto-capitalize. Và khả năng tạo ra những văn bản subscript hoặc superscript.

Revit 2017 đảm bảo rằng những ghi chú văn bản dài hơn sẽ được đọc khi có ý định. Và chúng sẽ không chạy vào các graphic khác khi tổng chiều dài của các kí tự cao hơn hoặc rộng hơn trước.

2.Cải tiến Schedules và Tags Tools

Công cụ Schedule kết hợp nhiều field vào một cell duy nhất. Ví dụ một cặp cửa rộng 36 inch được trình bày một cách hiệu quả như 2 @ 3′-0″. Chứ không yêu cầu nhiều cột schedule.

Tags được tổ chức theo cách khác. Ví dụ như số lượng  room-occupancy và những tính toán mã số khác được cập nhật một cách tự động. Điều này khiến những bản vẽ dễ dàng hơn.

3.Nâng cao khả năng biểu thị chiều sâu trong bản vẽ

Depth cueing là một tùy chọn graphic-display mới biểu thị khoảng cách trong elevations và sections. Nó có thể tạo ra faded effects trên lines, shadows và colors. Giúp tạo ra elevations và sections tuyệt vời với độ tedium thấp hơn so với tính năng tương tự trong Autodesk AutoCAD Architecture.

5 tính năng nổi bật của Autodesk Revit 2017 là gì?

4.New Muscles trong Calculations và Scripting

Global Parameters đã được giới thiệu trong Revit 2016 R2 và được cải tiến trong bản cập nhật này. Nó mang cấp độ  parametric flexing trong những đối tượng đến môi trường dự án. Cho phép gán những giá trị tham số này cho nhiều loại để tạo ra những thay đổi lớn cho dự án. Global Parameters có thể tổ chức theo nhóm, giúp lọc những schedules để quản lí dữ liệu tốt hơn.

Dynamo- khả năng tạo ra và phát triển một cách độc lập của quy trình làm việc trong Revit. Tương tự với Grasshopper for Rhino. Môi trường lập trình trực quan được tích hợp như một công cụ trong Revit một cách hợp lí.

5 tính năng nổi bật của Autodesk Revit 2017 là gì?

5.Phân tích năng lượng dễ dàng

Việc chuẩn bị một mô hình để phân tích năng lượng trở nên đơn giản hơn nhiều với Revit 2017. Giúp thúc đẩy những kiến trúc sư tiến hành phân tích hiệu suất sớm hơn thay vì đợi đến giai đoạn cuối của thiết kế.

Công cụ thiết kế sử dụng Autodesk Green Building Studio. Cùng với việc giới thiệu giao diện trực quan kiểu dashboard của  Insight 360. Đây là sự hợp tác giữa Autodesk và 2030 Palette- một dự án phi lợi nhuận của Architecture 2030.

Đặc biệt những công cụ Insight 360 không được tích hợp trực tiếp vào Revit mà như một plug-in riêng biệt.

5 tính năng nổi bật của Autodesk Revit 2017 là gì?

5 tính năng nổi bật của Autodesk Revit 2017 là gì?

 

more recommended stories