Hãy sử dụng các cách vào Facebook theo ý bạn. Cách vào Facebook khi bị chặn mới nhất 2016 áp dụng thành công 100% cho các mạng FTP,VNPT,Viettel.

Cách 1: Thay đổi DNS

  • Start Menu -> Control Panel -> Network and Sharing Center -> Change adapter settings -> Properties ( Hoặc biểu tượng Wifi chọn Open Network and Sharing Center -> Change adapter settings -> Properties)
  • Internet Protocol Version -> Properties
  • Điền địa chỉ DNS Server :
  • Prefered DNS Server: 8.8.8.8
  • Alternate DNS Server: 8.8.4.4
  • Kiểm tra kết quả

Cách 2: Thay đổi file host

1.Truy cập vào C:\Windows\System32\drivers\etc

2.Dùng Notepad mở file hosts ( Nên Copy file hosts ra để chỉnh sữa )

3.Copy toàn bộ phần dưới đây và thêm vào cuối file hosts

31.13.79.7 facebook.com

31.13.79.7 facebook.com

31.13.79.7 login.facebook.com

31.13.79.7 login.facebook.com

31.13.79.7 apps.facebook.com

31.13.79.7 upload.facebook.com

31.13.79.7 graph.facebook.com

31.13.79.7 register.facebook.com

31.13.79.7 vi-vn.connect.facebook.com

31.13.79.7 vi-vn.facebook.com

31.13.79.7 static.ak.connect.facebook.com

31.13.79.7 developers.facebook.com

31.13.79.7 error.facebook.com

31.13.79.7 channel.facebook.com

31.13.79.7 upload.facebook.com

31.13.79.7 static.ak.facebook.com

4.Save file hosts

5.Kiểm tra kết quả

Cách 3: Dùng phần mềm bổ trợ

Dùng các phần mềm hỗ trợ như Hotspot Shield, UltraSurf … Tuy nhiên Iworld không khuyến khích các bạn dùng cách này.

DOWNLOAD Ultrasurf

DOWNLOAD Hostpotshield

Cách 4: Sử dụng trình duyệt Cốccốc

DOWNLOAD COCCOC

Thái Kiệt