Ảnh thực tế Stylistic Q702

Máy sử dụng tấm nền IPS

q702-1-jpg[1408085622].jpg
Dock bàn phím đi kèm.
q702-2-jpg[1408085622].jpg
q702-3-jpg[1408085622].jpg
q702-4-jpg[1408085622].jpg
Cấu hình của Stylistic Q702
q702-5-jpg[1408085622].jpg
q702-6-jpg[1408085622].jpg
q702-7-jpg[1408085622].jpg
Windows 8 trên Stylistic Q702.
q702-8-jpg[1408085622].jpg
q702-9-jpg[1408085622].jpg

more recommended stories