Trang này cung cấp thông tin về các thiết lập để cho Stereo Camera Controller hoạt động

Tổng quan


Bộ kiểm soát VRayStereoRig cho phép bạn kết hợp vị trí của hai camera riêng biệt để kết xuất lập thể (stereoscopic rendering). Nó có thể được sử dụng cùng với trình trợ giúp VRayStereoscopic để hiển thị hình ảnh lập thể và hoạt ảnh (animations). VRayStereoRig có thể được sử dụng trong trường hợp camera trái và phải được xác định riêng biệt – ví dụ: khi hoạt ảnh của chúng được xác định trước từ dữ liệu chụp chuyển động.

Nếu máy ảnh kết xuất hiện tại có bộ kiểm soát VRayStereoRig, thì trình trợ giúp VRayStereoscopic sẽ lấy các chế độ xem trái và phải từ các máy ảnh trái và phải được chỉ định trong bộ điều khiển VRayStereoRig, thay vì tính toán chúng trong nội bộ.

Bộ kiểm soát VRayStereoRig có thể được gán rõ ràng cho máy ảnh hoặc được tạo từ phần Systems của tab Create của bảng điều khiển.

Đường dẫn UI : ||Create menu|| > Systems > V-Ray…

||Create menu|| > Systems > V-Ray > V-Ray StereoRig

 

||Bảng lệnh|| > Create tab > Systems > V-Ray category > VRayStereoRig button

 

Thông số VRaySterorig 


Các tham số sau có thể được tìm thấy trong tab Motion của Bảng lệnh của 3ds Max sau khi VRaySterorig được tạo.

left/right camera in use  – Hai nút chỉ định máy ảnh trái và phải đang được sử dụng.

new left/right camera – Cho phép bạn chọn các máy ảnh khác từ phân cảnh thay vì các máy ảnh mặc định.

replace – Thay thế máy ảnh hiện tại đang sử dụng bằng máy ảnh mới.

 

 

Phương thức MaxScript 


replaceCameras leftCam rightCam – Đặt các camera hiện tại thành các camera được chỉ định.


Hãy tìm hiểu và tải ngay V-Ray tại website được ủy quyền tại Việt Nam bởi tập đoàn Chaos Group tại đây

Đón xem những thông tin về những tiện ích hữu ích của những sản phẩm khác của Iworld.com.vn tại đây

Biên dịch bởi Phạm Hồng Hiệp – Iworld.com.vn