Cấp phép, đóng gói bản quyền Microsoft Office, Windows, SQL, Server

Các phương thức cấp phép, đóng gói bản quyền Microsoft

Các phương thức cấp phép, đóng gói bản quyền Microsoft

Các phương thức cấp phép, đóng gói bản quyền Microsoft bao gồm: Microsoft Office, Windows, SQL và Server, các thuật ngữ và định nghĩa có liên quan có thể được giải thích như sau :

 1. OEM(Original Equipment Manufacturer): được trang bị cho máy tính mới, chưa qua sử dụng lần nào, do nhà sản xuất xuất hoặc công ty lắp ráp máy tính cung cấp:

 • License gồm đĩa, có key và tem COA để dán lên thân máy,
 • Chỉ cài trên 1 máy và cố định trên máy đó, ko chuyển license sang máy khác khi máy đó bị hư được.
 • Trong trường hợp khi cài đặt lại trên máy tính đó nhưng có thay đổi nhất định về phần cứng như bổ sung, nâng cấp RAM, ổ cứng… (phải đảm bảo nguyên tắc Mainboard chưa bị thay thế – vì license OEM đi kèm với Mainboard, nếu thay đổi Mainboard thì license đó sẽ không sử dụng lại được nữa).
 • Có giá thấp nhất ví dụ :
P73-06165
 Windows Svr Std 2012 R2 x64 English 1pk DSP OEI DVD 2CPU/2VM
 FQC-08279  Win Pro 7 SP1 x32 English 1pk DSP OEI Not to China DVD LCP
 FQC-08289  Win Pro 7 SP1 x64 English 1pk DSP OEI Not to China DVD LCP
 FQC-06987  Win Pro 8.1 x32 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD
 FQC-06949  Win Pro 8.1 x64 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD
 FQC-08969  Win Pro 10 Win32 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD
 FQC-08929  Win Pro 10 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD

 

 1. FPP(Full packed Product):

 • Phần mềm được cung cấp dưới dạng bán lẻ dành cho những người dùng mua dưới 5 giấy phép.
 • Các sản phẩm được cấp phép theo dạng này được đóng gói trong hộp có kèm theo đĩa cài đặt.
 • Được chuyển sang cài máy mới nếu máy đang sử dụng bị hư.
 • Ví dụ :
T5D-02695 Office Home and Business 2016 32-bit/x64 English APAC EM DVD

 

3. OLP (Open License):

 • Chương trình cấp phép sử dụng phần mềm được thiết kế cho các Doanh nghiệp, Tổ chức, Chính phủ, Giáo dục ….
 • Giấy phép mở được khuyến khích cho các tổ chức có 5 máy tính trở lên.
 • Cấp phép dưới dạng e-License, quản lý bằng tài khoản trên hệ thống Volume Licensing của Microsoft .
 • Được chuyển sang máy tính mới nếu máy tính đang sử dung bị hư.
 • Ví dụ :
021-10554
OfficeStd 2016 SNGL OLP NL
P73-06285 WinSvrStd 2012R2 SNGL OLP NL 2Proc

 

4. GGK GGWA : Hình thức hợp thức hóa Hệ điều hành Windows cho máy tính hiện đang sử dụng (Chưa có Hệ điều hành Windows hợp pháp)

 

Ví dụ :

FQC-09478
WinPro 10 SNGL OLP NL Legalization GetGenuine

 

more recommended stories