Giới thiệu vềAmazon RDS

Là dịch vụ cơ sở dữ liệu được quản lý, cung cấp cho bạn sáu công cụ cơ sở dữ liệu quen thuộc để lựa chọn, bao gồm Amazon Aurora, MySQL, MariaDB, Oracle, Microsoft SQL Server và PostgreSQL. Điều này đồng nghĩa với việc bạn có thể sử dụng mã, ứng dụng và công cụ mà bạn hiện đang sử dụng cho các cơ sở dữ liệu hiện tại của mình cùng với Amazon RDS. Amazon RDS xử lý các tác vụ cơ sở dữ liệu thông thường như cung cấp phần cứng, vá lỗi phần mềm, sao lưu, khôi phục, phát hiện lỗi và sửa chữa. Amazon RDS giúp dễ dàng sử dụng tính năng sao chép để tăng độ khả dụng và độ tin cậy cho các khối lượng công việc sản xuất. Sử dụng tùy chọn triển khai Nhiều vùng sẵn sàng, bạn có thể chạy các khối lượng công việc tối quan trọng có độ khả dụng cao và tính năng chuyển đổi dự phòng tự động, tích hợp sẵn từ cơ sở dữ liệu chính của bạn sang một cơ sở dữ liệu phụ được sao chép đồng bộ. Sử dụng Bản sao chỉ có quyền đọc, bạn có thể thay đổi quy mô lớn hơn công suất của một triển khai cơ sở dữ liệu đơn lẻ cho những khối lượng công việc cơ sở dữ liệu có tần suất đọc nhiều. Cũng như tất cả các Amazon Web Services, bạn không cần phải đầu tư ban đầu và chỉ phải trả tiền cho tài nguyên bạn sử dụng.

Với sự phát triển bùng nổ của AWS (Amazon Web Services), ngày một nhiều người biết đến và sử dụng dịch vụ dữ liệu Amazon RDS (Amazon Relational Database Services). Với Amazon RDS, bạn có thể sử dụng cơ sở dữ liệu mà không cần phải quản lý dữ liệu hay hệ điều hành. AWS nói gì về Amazon RDS:

Amazon RDS là một dịch vụ web giúp thiết lập, vận hành và mở rộng quy mô cơ sở dữ liệu quan hệ trong AWS Cloud dễ dàng hơn. Cung cấp khả năng thay đổi kích thước, hiệu quả về chi phí cho cơ sở dữ liệu quan hệ tiêu chuẩn ngành và quản lý các tác vụ quản trị cơ sở dữ liệu chung.

Veeam giúp bảo vệ dữ liệu trong các thực thể Amazon RDS

 

 

 

 

 

 

Hiện tại, do sự tăng trưởng nhanh chóng Amazon RDS, khách hàng phải đối mặt với một thách thức mới. Đó là làm cách nào để bảo vệ dữ liệu của mình có trong các phiên bản cơ sở dữ liệu này? AWS cung cấp các khả năng sao chụp nhanh cơ sở dữ liệu, nhưng việc quản lý các cơ sở dữ liệu này có thể phức tạp khi bạn xem xét các khoảng thời gian lưu giữ dữ liệu cũng như sao chép và nhân rộng sang các khu vực hoặc tài khoản AWS khác.

Phần mềm Veeam Backup for AWS cung cấp khả năng bảo vệ và replicate các bản sao Amazon RDS, không chỉ bằng snapshots mà còn bằng cách sao chép các bản sao sang các khu vực và tài khoản AWS khác. Điều này cung cấp khả năng bảo vệ dữ liệu an toàn cho các trường hợp RDS đó và cho phép người dùng triển khai phương pháp lưu trữ dữ liệu sao lưu tốt nhất của AWS trong các tài khoản AWS riêng biệt.

Sao lưu RDS instance

Việc sao lưu có thể được thực hiện vô cùng dễ dàng. Dưới mục Policy, chọn loại nguồn mà bạn muốn bảo vệ, ở đây là RDS, và bấm chọn Add a policy. Bạn sẽ thấy trình hướng dẫn tạo lập chính sách, nơi đưa ra một số yêu cầu để thiết lập cấu hình:

  • Nguồn (bảo vệ ở đâu và cái gì)
  • Đối tượng (sao chép ở đâu và như thế nào)
  • Kế hoạch (tần suất và giai đoạn chiến lược)
  • Ước lượng chi phí (đảm bảo rằng bạn hài lòng với chi phí sao lưu)
Các RDS sẽ được sao lưu và bảo vệ

Khi đã cài đặt, các RDS sẽ được bảo vệ và sao chép. Các snapshot sẽ được quản lý theo từng giai đoạn cấu hình, đáp ứng yêu cầu xác thực dữ liệu.

Khôi phục RDS

Trải nghiệm Veeam Backup dành cho AWS MIỄN PHÍ

 

Bạn có thể khôi phục cơ sở dữ liệu rất dễ dàng. Bằng cách chọn dữ liệu muốn bảo vệ, bạn có thể khôi phục cơ sở dữ liệu bằng cách viết đè lên cơ sở dữ liệu hiện tại, hoặc đến nơi có chứa tài khoản AWS khác.

Biên dịch bởi Đinh Hương – Iworld.com.vn