Quản lý việc truy cập Internet trong công ty

Các công ty phải sử dụng một số công cụ để kiểm soát thói quen.

Thiết bị cập nhật IP động Nano MyDNS

Thiết bị tên miền MyDNS hỗ trợ bạn truy cập từ xa hệ thống mạng.

Wi-Fi tốc độ 1 Gbit/s sẽ xuất hiện vào năm 2012

Broadcom cho biết rằng chuẩn Wi-Fi 802.11ac sắp đến sẽ thay thế cho chuẩn 802.11n.

PowerLine D-link DHP-307AV- Kết nối không dây hữu hiệu

Qua sử dụng thực tế với hệ thống điện tại Test Lab PCWorld, thiết bị.

Bộ định tuyến DrayTek Vigor2920FVn

Qua thử nghiệm, Test Lab PCWorld nhận thấy DrayTek Vigor2920FVn hoạt động tốt và được.