Thông số vật liệu VrayMtl

Trang này cung cấp thông tin về V-Ray Material Tổng quát VRayMtl là tools vật.

Hình dung một thế giới kỹ thuật số trong Maxon

Iworld.com.vn xin gửi tới độc giả thông tin về Hình dung thế giới kỹ thuật.

Thông tin về VRayDistanceTex trong V-Ray

Trang này cung cấp thông tin về  Distance Map. Tổng quan VRayDistanceTex là một kết.

Bản đồ kết cấu VRayDirt

Trang này cung cấp thông tin về bản đồ Occlusion và Dirt Tổng quan VRayDirt.

Kết hợp Moves by Maxon, Drones và C4D

Cùng Iworld.com.vn tìm hiểu về việc kết hợp Moves by Maxon, Drones và C4D! Hobbes.

Bản đồ kết cấu VRayCompTex trong V-Ray

Trang này cung cấp thông tin về  V-Ray Composite Map. Tổng quan Bản đồ kết.

Bản đồ màu VRayColor trong V-Ray

Trang này cung cấp thông tin về Bản đồ màu (Color Map) Tổng quan Bản.

Thông tin về V-Ray Bitmap Texture

Trang này cung cấp thông tin về V-Ray Bitmap Texture, trước đây còn được gọi.

Red Giant sẵn sàng cho After Effects 18.0 trong Maxon

Cùng Iworld.com.vn tìm hiểu về Red Giant sẵn sàng cho After Effects 18.0! Người dùng.

Sự trở lại của G4TV trong Maxon

Iworld.com.vn xin gửi tới độc giả thông tin về Sự trở lại của G4TV! Cách.