Cấu hình tự động gởi thông báo trong ESET Remote Administrator Web Console (6.x)

IWorld – Cấu hình tự động gởi thông báo trong ESET Remote Administrator Web Console (6.x).

1. Đăng nhập ESET Remote Administrator Web Console (ERA Web Console) trên trình duyệt.

2.Chọn ADMIN -> Notifications -> New Notification.

3.Nhập tên và mô tả

4. Trong Notification Template chọn Other Event Log Template. Chọn Antivirus threat hoặc Firewall threat từ Log Type.

5.Nhập Subject và Email Addresses trong Distribution -> Finish.

Thái Kiệt

Theo iworld.com.vn

more recommended stories