CHỨC NĂNG CỦA NHỮNG GIẢI PHÁP CỦA SYMANTEC

CHỨC NĂNG CỦA NHỮNG GIẢI PHÁP SYMANTEC

1

Chức năng của những giải pháp Symantec cho doanh nghiệp là giúp phòng chống những mối đe dọa, bảo vệ thông tin, dịch vụ cyber và bảo vệ an ninh web. Áp dụng cho thiết bị đầu cuối, mail, điện toán đám mây.

Chức năng của những giải pháp của Symantec cho doanh nghiệp

THREAT PROTECTION

Chức năng của những giải pháp Symantec cho doanh nghiệp

 • Bảo vệ: Chống lại tất cả những mối đe dọa tiến tiến nhất Bảo vệ tất cả thiết bị đầu cuối, email, máy chủ, điện toán đám mây.
 • Phát hiện nhiều mối đe dọa hơn thông qua công cụ quan sát và khắc phục cross-control point.
 • Vượt ra khỏi công cụ chữ kí nhằm theo dõi những chỉ số của xâm nhập.
 • Xử lí tất cả mọi thứ: Symantec nắm giữ một hệ thống thông tin cyber toàn cầu. Vì vậy, nó có thể xử lí tất cả những rủi ro.

INFORMATION PROTECTION

3

 • Bảo vệ thông tin trong thiết bị đầu cuối, email, máy chủ, điện toán đám mây.
 • Theo dõi những dữ liệu nhạy cảm ở trạng thái tĩnh, động hoặc đang sử dụng.
 • Chỉ cho những người dùng có nhu cầu mới được truy cập.
 • Mã hóa dữ liệu nếu nó rơi vào tay kẻ xấu.

CYBER SECURITY SERVICES

4

 • Mở rộng tổ chức của bạn với tổ chức của Symantec ở mọi thời điểm trên toàn thế giới.
 • Rút ngắn thời gian của quá trình phát hiện và xử lí.
 • Xử lí những rủi ro nhanh nhất và chính xác nhất.
 • Chủ động chống lại những mối đe dọa khẩn cấp.

WEBSITE SECURITY

5

 • Bảo vệ hơn 1 triệu máy chủ web trên toàn cầu.
 • Bảo vệ doanh nghiệp khi có đổi mới. Vượt ra khỏi SSL/TLS.
 • Phát hành 7 trong 10 giấy chứng nhận đăng kí code toàn cầu.
 • Cung cấp giải pháp an toàn khi mua online với Norton Secured Seal.

 

more recommended stories