Chương trình Web-cast Creo demo-May 19: Creo Multi-CAD Design Collaboration E-Invitaion

Hiện nay, doanh nghiệp thường tốn rất nhiều nhân lực và chi phí cho việc sử dụng các giải pháp CAD không tập trung. Với PTC, các gói sản phẩm Creo sẽ giải quyết vấn đề đó trong 1 môi trường Đa-CAD (Multi-CAD)

PTC sẽ tổ chức chương trình Web-cast, nhằm demo các giải pháp làm việc/tương tác giữa các loại CAD khác nhau trong 1 môi trường thiết kế, sản xuất hiện hữu.

Để tham dự, truy cập link đăng ký & truy nhập hệ thống, xem trải nghiệm trực tuyến ứng dụng của PTC Creo, làm việc tương tác nhập/xuất, đọc-mở và chỉnh sửa trực tiếp các file data từ các nguồn dữ liệu khác nhau (SW, NX, Catia, Inventor, SolidEdge..v.v)

Hãy đăng ký, và log-in vào cùng xem xét và trao đổi với các chuyên gia thiết kế kinh nghiệm của PTC.

Thời gian: 1-2PM ngày 19/05/2016 (tức 14-15:00 Singapore time).

unnamed (1)

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Are these situations a source of frustration for you?

  1. Exchanging multi-CAD data frequently with customers and vendors
  2. Doing design changes after you read multi-CAD data.
    3. Wishing you knew more about benefitting from modular design, especially how it can save you money
    4. Using CAD tools only for “drawing” or for “design”
    We can help. Join PTC South Rim Channel Technical Manager Christy on the live webinar on May 19. There will be ample time for questions. During this 60-minute webinar you will learn about:

 

Nguồn : thư mời PTC

more recommended stories