Iworld.com.vn xin gửi tới độc giả thông tin về Cinema 4D R21 SP 2 hiện đã có sẵn!

Bản phát hành dịch vụ sửa các lỗi nhỏ và đảm bảo tính ổn định của Cinema 4D.

Ngoài những cải tiến và điều chỉnh nhỏ về độ ổn định, phần mềm đã được bảo trì và tối ưu hóa hơn nữa để đảm bảo độ tin cậy cao cho người dùng mà họ mong đợi từ Cinema 4D. Do đó, việc cài đặt gói dịch vụ này được khuyến nghị cho tất cả người dùng R21. Thông tin chi tiết có thể được tìm thấy trong PDF Changelist.

 

Biên dịch bởi Ngô Anh Sơn – iworld.com.vn

Xem thêm: Maxon – Moves by Maxon || Maxon – nâng cấp trò chơi