CÓ GÌ MỚI TRONG MINITAB 17

CÓ GÌ MỚI TRONG MINITAB 17

1

Minitab là phần mềm thống kê phân tích và hiệu quả nhất. MiniTab là một phần mềm máy tính giúp ta hiểu biết thêm về thống kê và tiết kiệm thời gian tính toán. Phần mềm này ban đầu được thiết kế để phục vụ giảng dạy môn thống kê, sau đó đã được phát triển thành công cụ phân tích và trình bày dữ liệu rất hiệu quả.

Đây là phần mềm thống kê hàng đầu được sử dụng trong giáo dục trên toàn thế giới với khoảng hơn 4000 trường đại học và cao đẳng tin dùng.

1

Bắt đầu sử dụng ngay lập tức

Với giao diện thận thiện với người dùng cho phép bạn nhập dữ liệu từ Excel và cơ sở dữ liệu để phân tích ngay.

1

Phân tích sâu hơn

  • Đồ thị Minitab là những công cụ mạnh mẽ cho số liệu của bạn và xóa bỏ bất kỳ nghi ngờ nào về các bước cần thực hiện để cải thiện nó.Tự động cập nhật các đồ thị và biểu đồ kiểm soát khi bạn thêm hoặc chỉnh sửa dữ liệu.
  • Chọn và kiểm tra các điểm quan tâm, sau đó sử dụng chúng để tạo ra bộ dữ liệu thay thế đồ thị.

1

Khám phá dữ liệu của bạn

  • Thống kê cơ bản: Truy cập hoàn chỉnh các công cụ thống kê, bao gồm Descriptive Statistics, thử nghiệm  giả thuyết, kết quả tin cậy và chuẩn xác.
  • Regression và ANOVA: Tìm hiểu mối quan hệ giữa các biến số và xác định các yếu tố quan trọng ảnh  hưởng đến chất lượng của sản phẩm và  dịch vụ của bạn.

1

  • Công cụ chất lượng: Được xác định nếu hệ thống đo lường của bạn là đầy đủ, đánh giá quá trình của bạn đáp  ứng giới hạn kỹ thuật, tạo ra kế hoạch lấy  mẫu và nhiều hơn nữa.
  • Thiết kế thí nghiệm: Tìm các thiết lập tối ưu hóa quy trình của bạn bằng cách sử dụng mô tả bề mặt, hỗn  hợp và thiết kế Taguchi
  • Biểu đồ kiểm soát: Giám sát quá trình của bạn theo thời gian và đánh giá sự ổn định.

1

  • Độ tin cậy và Tồn tại: Xác định đặc điểm của một sản phẩm bằng một loạt các công cụ bao gồm cả  phân tích phân phối và tăng tốc.
  • Kết quả rõ ràng: Cung cấp các báo cáo rõ ràng giúp bạn hiểu kết quả và ý nghĩa của chúng.

1

Chia sẻ kết quả của bạn

Dễ dàng chia sẻ kết quả của bạn với các đồng nghiệp. Minitab tạo ra một bản tóm tắt toàn diện dễ hiểu về phân tích của bạn bao gồm các đồ thị có liên quan và giải thích rõ ràng.

1