Công cụ biểu đồ diện tích trong phần mềm minitab

Công cụ biểu đồ diện tích trong phần mềm minitab

Công cụ biểu đồ diện tích trong phần mềm minitab

 Mọi người đều biết biểu đồ là một cách để thể hiện dữ liệu. Trong Minitab,  người dùng có thể tạo ra các loại biểu đồ khó nhất với một cách dễ dàng.

Một trong những đồ thị chưa được sử dụng nhiều đó là biểu đồ diện tích.  

Biểu đồ diện tích giúp bạn thể hiện số liệu tỷ lệ nhập học theo giới tính, tỷ lệ mưa theo quận, tổng số dân theo thành phố…vv 

 

Công cụ biểu đồ diện tích trong phần mềm minitab

 Các bước Minitab giúp bạn tạo ra một biểu đồ như sau:

Trước tiên, chúng ta cần đưa dữ liệu vào trang tính.  Khi đưa dữ liệu vào cần chú ý đến hàng, cột phải riêng biệt với nhau.

Khi đã có trang tính, chúng ta vào Urban> timeline, và dữ liệu đã đưa vào biểu đồ. Có một vài khó khăn khi diễn giải biểu đồ này. Một số khó khăn và cách khắc phục như sau:

Công cụ biểu đồ diện tích trong phần mềm minitab

Thứ nhất,  cốt cách của biểu đồ có thể trông rất lộn xộn nhất là khi biểu thị về doanh thu.  Ví dụ như: Vào tháng 8, Philadelphia, London và Seattle có tổng doanh thu tăng, trong khi New York là tháng có doanh thu tồi tệ nhất trong năm. Trong biểu đồ diện tích, chúng ta không thể biểu hiện từng ô riêng lẻ cho doanh thu.

Hãy biểu thị dữ liệu đó bằng đồ thị vùng. Trong Minitab, đồ thị vùng được hiện ra bằng cách chọn: Urban> Chart area và nhập chuỗi dữ liệu cần được vẽ vào biểu đồ để có thể hiển thị đồ thị vùng.

Để hiểu rõ thêm về phần mềm Minitab bạn có thể truy cập tại đây