Công cụ trình duyệt SNMP MIB của Solarwinds

Iworld.com.vn xin gửi tới độc giả thông tin về Công cụ trình duyệt SNMP MIB của Solarwinds!

Thành thạo quét MIB, khám phá và đọc với công cụ trình duyệt SNMP MIB cấp doanh nghiệp

Trình duyệt SNMP MIB trong SolarWinds® Engineer’s Toolset ™ (ETS) truy vấn các thiết bị từ xa về cấu hình phần mềm và phần cứng thông qua SNMP. Truy vấn và định cấu hình bất kỳ bộ định tuyến, bộ chuyển mạch, bộ chia mạng, máy chủ, tường lửa hoặc thiết bị hỗ trợ SNMP nào khác. Với ETS, bạn có thể dễ dàng thực hiện hoạt động walk đối với cây MIB và xác định MIB nào được hỗ trợ bởi một phần cứng cụ thể, giúp bạn theo dõi và thu thập số liệu thống kê cho SNMP OID. Engineer’s Toolset cũng phân tích kết quả từ mỗi truy vấn SNMP và hiển thị thông tin ở dạng đọc được.

Tận dụng trình duyệt SNMP với một tập hợp lớn các OID

Số lượng MIB tiêu chuẩn và độc quyền mà trình duyệt SNMP hỗ trợ có thể tạo ra sự khác biệt khi thu thập dữ liệu từ một thiết bị từ xa. Có thể khó để thông dịch và sử dụng hiệu quả dữ liệu nếu bạn không có MIB phù hợp.

Công cụ trình duyệt MIB trong Engineer’s Toolset đi kèm với hơn một triệu OID độc nhất, được biên dịch trước từ hàng trăm MIB tiêu chuẩn và nhà cung cấp. Các kỹ sư tại SolarWinds cũng làm việc để thường xuyên cập nhật cơ sở dữ liệu với các MIB mới nhất, được cung cấp định kỳ cho khách hàng đăng ký.

Dễ dàng tìm kiếm các tệp MIB với một máy quét MIB thông minh

Công cụ vẽ đồ thị SNMP (hoặc máy quét MIB) trong ETS giúp việc bạn dễ  dàng hơn trong việc tìm MIB cụ thể hoặc nhóm MIB được hỗ trợ bởi các thiết bị trên mạng của bạn. Sau khi chỉ định dải mạng, máy quét MIB sẽ kiểm tra từng thiết bị mạng trong dải và xác định xem thiết bị đó có hỗ trợ MIB được cung cấp hay không. Bạn cũng có thể kiểm tra xem liệu một OID cụ thể hoặc một nhóm OID có được hỗ trợ hay không. Máy quét MIB cho phép bạn nhanh chóng đi sâu và hiểu rõ hơn về thông tin mà thiết bị mạng của bạn có thể cung cấp.

Phân tích các tệp MIB tốt hơn với trình duyệt SNMP MIB cập nhật liên tục

Việc phân tích MIB có thể là một thách thức nếu không có một xuất phát điểm vững chắc. Bắt đầu phân tích MIB với công cụ trình duyệt MIB của hệ thống cập nhật SolarWinds (SolarWinds Update System). Nó thu thập, cập nhật và xuất bản các sự thay đổi đối với các trường mô tả người dùng cho bất kỳ thiết bị SNMP nào. Tài liệu đầy đủ giúp theo dõi các thay đổi của hệ thống dễ dàng hơn và tạo điều kiện cho khắc phục sự cố nhanh hơn. Nhập địa chỉ IP và chuỗi ký tự đóng vai trò như mật khẩu (community string) và trình duyệt OID MIB sẽ truy xuất dữ liệu được nhập để phân tích trong tương lai.

Truy cập hơn 60 công cụ mạng dành cho kỹ sư, bao gồm cả công cụ trình duyệt OID MIB

Với hơn 60 công cụ mạng phải có trong Engineer’s Toolset, bạn sẽ có thể quản lý và khắc phục sự cố mạng của mình từ mọi góc độ, bao gồm giám sát mạng, chẩn đoán, khám phá, quản lý cấu hình, quản lý nhật ký, giám sát địa chỉ IP, SNMP và bảo mật . Các công cụ này có thể truy cập được từ một bảng điều khiển máy tính để bàn và năm trong số các công cụ phổ biến nhất cũng có sẵn trực tuyến thông qua bảng điều khiển web: giám sát thời gian phản hồi, giám sát giao diện, giám sát CPU, giám sát bộ nhớ và công cụ truy vết.

 

Biên dịch bởi Ngô Anh Sơn – iworld.com.vn

Xem thêm: Solarwinds – quét địa chỉ MAC ; Solarwinds – tìm địa chỉ MAC