CrowdStrike Falcon: Chi tiết và đánh giá phần mềm Endpoint Protection

CrowdStrike Falcon: Tổng quan về Endpoint Protection

CrowdStrike là công ty hàng đầu trong lĩnh vực bảo vệ điểm cuối thế hệ tiếp theo được phân phối trên đám mây. CrowdStrike đã cách mạng hóa tính năng bảo vệ điểm cuối bằng cách trở thành công ty đầu tiên và duy nhất thống nhất chương trình chống vi-rút (AV) thế hệ tiếp theo, phát hiện và phản hồi điểm cuối (EDR) cũng như dịch vụ săn tìm được quản lý 24/7 – tất cả đều được cung cấp thông qua một tác nhân nhẹ duy nhất.

Nhiều tổ chức lớn nhất thế giới đã đặt niềm tin vào CrowdStrike, bao gồm 3 trong số 10 công ty lớn nhất toàn cầu theo doanh thu, 5 trong số 10 tổ chức tài chính lớn nhất, 3 trong số 10 nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hàng đầu và 3 trong số 10 công ty năng lượng hàng đầu.

CrowdStrike Falcon: Endpoint Protection Videos

Một số công ty đến và đi. Khách hàng của chúng tôi chỉ việc đi. Họ đi phục vụ, xây dựng, khai sáng, trao quyền, khám phá và kết nối. Đó là lý do tại sao chúng tôi ngăn chặn  đánh cắp dữ liệu, tấn công mạng và vi phạm. We have their back, so they can have yours. Tìm hiểu thêm tại https://www.crowdstrike.com/why-crowdstrike/crowdstrike-customers/.

CrowdStrike Falcon: Endpoint Protection Screenshots

CrowdStrike Falcon: Endpoint Protection Downloads

Download dùng thử https://go.crowdstrike.com/try-falcon-prevent.html??_gl=1*7lvizw*_ga*MTk0NjgyNDI2MC4xNjIyMDE4MzA5*_ga_QLQM32M39F*MTYyMjAxODMxMC4xLjEuMTYyMjAxOTQ1OS4w

 

Đại lý CrowdStrike

PACISOFT VN

 

more recommended stories