FREE TRIAL
PTC Creo Parametric: 

30 ngày dùng thử miễn phí PTC Creo Parametric và PTC Creo Flexible Modeling Extension

PTC Windchill Giải pháp Chất lượng

30 ngày dùng thử miễn phí của bộ công cụ phân tích độ tin cậy

PTC Arbortext Editor

14 ngày dùng thử miễn phí công cụ cấu trúc

PTC University eLearning Libraries

30 ngày dùng thử miễn phí của sản phẩm đào tạo trực tuyến PTC

aaaaaa
FREE DOWNLOAD
aaaaaaaaaaaa PTC Mathcad nhanh

Phần mềm tính toán kỹ thuật

PTC Creo Sketch 

Phần mềm phác thảo 2D

PTC Creo Elements / Direct Modeling 

Phần mềm 3D CAD mô hình trực tiếp

PTC Creo View Express 

Một phần mềm xem 2D và 3D CAD

PTC Creo View Mobile 

Một tải phần mềm xem 3D CAD cho iPad và iPhone

PTC Creo View Interface for ECAD 

Đơn giản hóa quá trình tạo có thể xem được cho công cụ ECAD

Hiện tại Pacisoft là partner của PTC tại Việt Nam, chuyên cung cấp và phân phối các sản phẩm bản quyền của PTC. Cam kết các sản phẩm hoàn toàn chính hãng và luôn có sẵn để đáp ứng nhu cầu của người dùng. Khách hàng có nhu cầu tư vấn, quan tâm về sản phẩm vui lòng liên hệ với chúng tôi.

more recommended stories