Download phần mềm Magics mới nhất

Phần mềm Magics – phần mềm in ấn 3D

Magics là một  phần mềm thông minh, chuẩn bị dữ liệu đa năng cho in ấn 3D và phụ gia sản xuất, được trang bị giao diện người dùng trực quan tùy biến. Với vai trò của một trong những phần mềm hàng đầu trong ngành, Materialise Magics hướng dẫn bạn qua từng bước của công việc in ấn 3D hoặc Additive Manufacturing (AM)

 Nhập vào gần như tất cả các định dạng tập tin

 Sửa chữa và chuẩn bị file

 Tăng cường và chỉnh sửa dữ liệu

 Chuẩn bị nền tảng

 In phần tốt hơn

Download <<<

more recommended stories