ESET MAIL SECURITY FOR BUSINESS

ESET Mail Security

ESET Mail Security giúp xóa bỏ tất cả các mối đe dọa email-borne và những email không mong muốn. Lọc những nội dung gây hại ra khỏi máy chủ trước khi nó phá hoại hệ thống. Cung cấp những giải pháp dành cho doanh nghiệp giúp tối ưu hóa công cụ lọc. Duy trì hệ thống liên tục giúp quá trình xử lý công việc của máy chủ mạnh mẽ hơn. Ví dụ như cung cấp email giúp duy trì lợi nhuận cho doanh nghiệp.

ESET Mail Security

ESET Mail Security

ESET Mail Security

Bộ sản phẩm ESET Mail Security

 

 

 

 

 

 

ESET Mail Security for Microsoft Exchange Server

 ESET Mail Security

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESET Mail SecurityAntivirus & Antispam: Xóa bỏ tất cả mối đe dọa như viruses, rootkits, worms và spyware. Chặn spam và những lừa đảo với tần suất cao.

 

ESET Mail SecurityLocal Quarantine: Thư rác hoặc tin nhắn chưa được gửi do chủ hòm thư quản lí, thông qua một trình duyệt duy nhất.

 

ESET Mail SecurityMultiple interface options: Web Interface giúp việc quản lý trở nên đơn giản hơn. Command Line giúp thao tác, tạo/sửa đổi cấu hình thông qua dòng lệnh sẵn có.

 

ESET Mail SecurityMeets the needs of complex network infrastructure: Tối ưu hóa môi trường ảo với Snapshot Independence và Native Clustering support.

 

 

 ESET Mail Security for Linux/BSD


ESET Mail Security

ESET Mail SecurityAntimalware: Công cụ quét ThreatSense® giúp chặn những loại malware đã biết hoặc khẩn cấp không xâm nhập vào hệ thống và máy chủ email.

ESET Mail SecurityAntispam: Lọc những email không mong muốn hoặc chứa nội dung gây hại. Thiết lập những quy tắc spam theo mã quốc gia, ngôn ngữ hoặc thông số khác.

 

ESET Mail SecurityIntegration with common mail transfer agents: Những module lọc nội dung dành cho Novell GroupWise, Postfix, Sendmail, Qmail, Exim, Zmailer,…

 

ESET Mail SecurityMultiple interface options: Web Interface giúp quản lí dễ dàng hơn. Command Line giúp thao tác, tạo/sửa đổi cấu hình thông qua dòng lệnh sẵn có.

 

ESET Mail SecurityLogs and statistics: Tăng tính hiệu quả antispam với log spam và graylisting log. Hiển thị người gửi, người nhận, và thao tác với phần mềm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ESET Security for Kerio

ESET Mail Security

 

 

ESET Mail SecurityAntimalware protection: Xóa bỏ viruses, rootkits, worms, Trojans và spyware với  antivirus plugins dành cho  Kerio Connect (SMTP/ POP protocols) và Kerio Control (HTTP/FTP protocols).

 

ESET Mail SecurityRule-based filtering: Thiết lập các quy tắc dựa vào tên tập tin, kích thước tập tin và loại tập tin thực. Tối ưu hoá hiệu suất quét thông qua kiểm tra các tập tin mà không chặn chúng.

ESET Mail Security Built-in diagnostic tools: SysInspector xác định tất cả hoạt động đang diễn ra, các phần mềm được cài đặt và cấu hình phần cứng, từ đó tạo ra một báo cáo rủi ro color-coded dễ hiểu.

 

ESET Mail SecurityMultiple interface options: Truy cập qua Web hoặc Command Line giúp thao tác, tạo/sửa đổi cấu hình thông qua dòng lệnh sẵn có.

 

1Real time notifications: Cảnh báo những xâm nhập của phần mềm độc hại cũng như các ứng dụng không an toàn hay không mong muốn, bao gồm cả phần mềm quảng cáo và thanh công cụ.

 

ESET Mail SecurityRemote Administrator: Triển khai, vân hành công việc, thiết lập chính sách, thu thập báo cáo, nhận thông báo và giám sát an ninh toàn bộ mạng lưới thông qua một giao diện đơn giản.

 

 

 

 

 

ESET Mail Security for IBM Domino

ESET Mail Security

 

 

 

 

 

 

ESET Mail SecurityAntimalware: Xóa bỏ viruses, rootkits, worms và spyware. Bảo vệ email gateway ở cấp độ SMTP, thường xuyên quét dữ liệu trong Domino Server.

 

ESET Mail SecurityAntispam: Chặn tin rác và lừa đảo với tỷ lệ cao, giúp xác định antispam threshold scores chính xác hơn.

 

 ESET Mail Security Logs and statistics: Cập nhật tình trạng an ninh với các báo cáo và thống kê chi tiết. Spam log hiển thị người gửi, người nhận, số thư rác, lý do phân loại và thao tác đã thực hiện. Graylisting log hiển thị người gửi graylisted, người nhận, thao tác đã thực hiện và tình trạng cho đến khi giai đoạn từ chối kết nối kết thúc.

 

ESET Mail SecuritySmooth operation: Domino Partitioned servers giúp cài đặt nhiều Domino trên một máy vật lý. Tự động loại trừ các file servers quan trọng khỏi quá trình quét.

 

more recommended stories