GIẢI PHÁP BẢO MẬT CƠ SỞ DỮ LIỆU CỦA MCAFEE

GIẢI PHÁP BẢO MẬT CƠ SỞ DỮ LIỆU CỦA MCAFEE

1

Nằm trong chuỗi những sản phẩm của McAfee, DATABASE SECURITY là giải pháp tốt cho doanh nghiệp trong quản lí và bảo mật cơ sở dữ liệu. Với nhiều đặc tính ưu việt như kiểm tra toàn diện, phát hiện lỗ hổng và ưu tiên khắc phục…,đặc biệt là  tính năng bảo vệ cơ sở dữ liệu ở thời gian thực mà không yêu cầu ngừng ứng dụng.

1

1

more recommended stories