GIẢI PHÁP BẢO VỆ VÀ MÃ HÓA DỮ LIỆU CỦA MCAFEE

GIẢI PHÁP BẢO VỆ VÀ MÃ HÓA DỮ LIỆU CỦA MCAFEE

1

DATA PROTECTION & ENCRYPTION là một sản phẩm dành cho doanh nghiệp của McAfee- một trong những nhãn hiệu nổi tiếng về những phần mềm bảo vệ an toàn dữ liệu. Nó giúp bảo vệ thông tin và dữ liệu của bạn khỏi những rò rỉ và truy cập trái phép với 4 giải pháp bảo vệ dữ liệu:

1

1

1

1

more recommended stories