GIẢI PHÁP SECURITY MANAGEMENT CỦA MCAFEE

GIẢI PHÁP SECURITY MANAGEMENT CỦA MCAFEE

1

Những giải pháp Security Manager từ Intel Security là sự tích hợp đầy đủ giữa phần mềm McAfee ePolicy Orchestrator (McAfee EPO) và giải pháp Intel Security. Sự tích hợp chặt chẽ này cho phép bạn có thể bảo vệ an ninh rộng khắp trên bất kỳ mạng lưới hoặc máy chủ nào, và tăng cường ứng phó sự cố bất ngờ. Với kiến trúc kiểu mở cho phép các tổ chức tập trung vào những gì họ cần phải bảo vệ, đồng thời tối ưu hóa quản lý an ninh để giảm chi phí hoạt động và tăng hiệu quả.

1

1

more recommended stories