GIẢI PHÁP SERVER SECURITY CỦA MCAFEE

GIẢI PHÁP SERVER SECURITY CỦA MCAFEE

1

Những sản phẩm của SERVER SECURITY cung cấp giải pháp an ninh cho phép khai thác khối lượng công việc, bảo vệ máy chủ và được mở rộng cho cả điện toán đám mây. Tất cả được quản lí tập trung thông qua giao diện McAfee ePolicy Orchestrator đảm bảo tính hiệu quả, quá trình bảo vệ diễn ra liên tục đối với những thiết bị lưu trữ và dữ liệu mà không gây ảnh hưởng đến hiệu suất công việc.

McAfee đưa đến người dùng bộ Server Security gồm 4 giải pháp an ninh:

1

1

 • Thu được thông tin dạng hạt và kiểm soát cloud infrastructures, virtual data centers, cloud workloads, cloud firewalls, and complex threats. Rút ngắn thời gian xác định và khôi phục những vấn đề về an ninh.
 • Dễ dàng quản lí nhiều tài khoản và giải pháp trên nhiều platform, duy trì sự tuân thủ theo chính sách và khắc phục hâu quả thông qua AWS and Azure.
 • Nhanh chóng triển khai an ninh cho khối lượng công việc điện toán đám mây với công cụ DevOps dễ sử dụng.
 • Bảo vệ hệ thống và file khỏi viruses, spyware, worms, Trojans, và những mối nguy hiểm an ninh điện toán đám mây khác.
 • Ngăn chặn hoạt động của những ứng dụng không mong muốn
 • The virtual server cho phép bạn tiến hành những chính sách thay đổi và chặn những thay đổi trái phép vào file hệ thống, thư mục và cấu hình quan trọng.
 • Được thiết kế dành cho doanh nghiệp theo mô hình chia sẻ dữ liệu điện toán đám mây cho AWS and Azure.

1

 • Thấy được cơ sở hạ tầng, khối lượng công việc, lưu lượng, các mối đe dọa, và mức độ đánh giá an ninh của các nhóm bảo mật AWS và Azure.
 • Với một giải pháp nhưng có thể hoạt động trên nhiều hypervisors hoặc một agentless option cho VMware vCloud Networking vCNS and VMware NSX.
 • Chặn những nguy hiểm chỉ trong vài giây thông qua sự tích hợp với local reputation intelligence và phân tích sandbox.

1

 • Có thể thấy được đầy đủ tất cả servers và cloud workloads.
 • Thấy được cơ sở hạ tầng, khối lượng công việc, lưu lượng, các mối đe dọa, và mức độ đánh giá an ninh của các nhóm bảo mật AWS và Azure.
 • Với một giải pháp nhưng có thể hoạt động trên nhiều hypervisors hoặc một agentless option cho VMware vCloud Networking vCNS and VMware NSX.
 • Chặn những nguy hiểm chỉ trong vài giây thông qua sự tích hợp với local reputation intelligence và phân tích sandbox.

1

 • Đảm bào hiệu suất tối đa và cho phép những servers vận hành virtual desktops gấp 3 lần so với giải pháp an ninh cho thiết bị đầu cuối trước đây.
 • Bảo vệ những xâm nhập đã biết và khẩn cấp, bao gồm zero-day attacks.
 • Bảo vệ người dùng có thể lướt web mà không bị giới hạn khả năng truy cập
 • Mã hóa những file và thiết bị có thể di chuyển, bảo vệ những thiết bị USB và đảm bảo an toàn khi vận chuyển thông tin.
 • Quản lí những thiết bị physical and virtual từ một giao diện duy nhất.

 

more recommended stories