Giới thiệu cảm biến OPC UA mới trong giám sát các thiết bị công nghiệp với PRTG

Iworld.com.vn – Kể từ phiên bản 20.4.63, PRTG Network Monitor đã bao gồm 2 cảm biến mới là cảm biến OPC UA Server Status và cảm biến OPC UA Custom. Hai cảm biến này cho phép bạn giám sát các máy chủ OPC UA cũng như các giá trị  lên đến 5 nút.

Có gì đằng sau OPC UA?

OPC UA (Kiến trúc hợp nhất các giao tiếp nền tảng mở) là một tiêu chuẩn mở chỉ định các thông tin trao đổi trong giao tiếp công nghiệp. Đặc biệt đối với các thiết bị bên trong máy móc, giữa các máy móc và từ các máy móc đến hệ thống trong một sự hội tụ IT (công nghệ thông tin) và OT (công nghệ vận hành).

Các cảm biến này có thể được sử dụng cho bất kỳ nền tảng phần mềm nào như Windows, Linux, Mac hoặc Android và do đó tạo ra khả năng mở rộng cho OPC UA từ các bộ điều khiển nhúng đến nền tảng đám mây lớn. OPC UA phù hợp với các mạng khép kín hoặc sử dụng qua internet.

Hãy cùng tìm hiểu rõ nét hơn về hai cảm biến này trong phần dưới đây:

Cảm biến OPC UA Server Status:

Cảm biến OPC UA Server Status BETA giám sát trạng thái, thời gian hoạt động và thông tin chẩn đoán về máy chủ OPC UA của bạn. Với loại cảm biến mới này, bạn có thể đảm bảo các thiết bị sẵn sàng sử dụng OPC UA và giúp các quy trình sản xuất của bạn hoạt động một cách hoàn hảo.

Cảm biến OPC UA Server Status có thể hiển thị các thông tin sau:

  • Server status
  • Session Count
  • Session Timeout Count
  • Subsciption Count
  • Uptime

Cảm biến OPC UA Custom (thử nghiệm*)

Cảm biến OPC UA Custom giám sát tối đa lên đến 5 giá trị sốtrả về từ các ID của nút OPC UA cụ thể. Với loại cảm biến này, bạn có thể nhận được các thông tin như trạng thái PLC, thời điểm các pin cần được thay thế, trạng thái các lỗi của thiết bị và hệ thống.

Cảm biến này có thể được thiết kế lại theo từng nhu cầu và có thể giám sát các thông tin như:

  • Nhiệt độ CPU
  • Tốc độ quạt
  • Nhiệt độ mạch chính (mainboard)

*Cảm biến này là một phần trong các tính năng thử nghiệm của PRTG. Bạn có thể kích hoạt các cảm biến thử nghiệm này để trải nghiệm các phát triển mới nhất của chúng tôi bằng cách liên hệ với nhóm quản lý cảm biến PRTG.

Sự hội tụ IT/OT

Việc tích hợp cả hai cảm biến mới này vào trong PRTG Network Monitor sẽ cho bạn khả năng kết hợp cả các thiết bị IT và OT vào trong cùng một giải pháp giám sát. Video dưới đây sẽ giới thiệu cách thức mà PRTG hỗ trợ bạn giám sát toàn bộ môi trường của thông thông qua một ứng dụng duy nhất:

Xem Thêm 

Biên dịch bởi Kiệt La – Iworld.com.vn