[Quà tặng] – Phần mềm chuyển đổi Audio và Video Audio Record Wizard

iworld.com.vn- Chương trình KM phần mềm bản quyền  Audio Record Wizard

Thời gian kết thúc  : 14h ngày 29/12/2012

Recording Audio Software

Record Audio from ComputerAudio Record Wizard  là một chương trình ghi tín hiệu âm thanh từ sound card của bạn với một chất lượng tốt, nó có thể chuyển đổi âm thanh đó ra tập tin MP3, vì vậy bạn có thể ghi mọi âm thanh bạn thích phát ra từ sound card của bạn với đặc tính kỹ thuật: Ghi với chất lượng cao, hỗ trợ ghi trực tiếp thành tập tin MP3, hỗ trợ ghi từ Microphone/Line-in/ Chương trình khác.

Yêu cầu hệ thống Windows XP/ Vista/ 7 (x32/x64)
Nhà sản xuất NowSmart
Trang chủ https://www.nowsmart.com/stream…
Dung lượng 4.45 MB
Giá Chương trình này có giá $24.99, nhưng hôm nay bạn sẽ được nhận miễn phí

Tải về   : Free Download

more recommended stories