Hướng dẫn gỡ bỏ hoàn toàn các ứng dụng trên Windows 8 và Windows 8.1

Windows 8 và Windows 8.1 tập trung chủ yếu vào các ứng dụng hiện đại (Modern). Do đó, sau khi nâng cấp hoặc cài đặt mới Windows 8/Windows 8.1 sẽ có nhiều ứng dụng được cài đặt sẵn như: File Brick, Work Notes Pro, Custom Tiles Maker… (Vấn đề là có nhiều ứng dụng mà người dùng không sử dụng đến, làm thế nào để gỡ bỏ hoàn toàn chúng đi khi mà những cách gỡ bỏ thông thường không làm được?)

Bài viết này sẽ giới thiệu cách để gỡ bỏ hoàn toàn các ứng dụng không cần thiết khỏi hệ thống. Nếu gỡ bỏ các ứng dụng cài đặt sẵn theo cách thông thường thì đó chỉ là tạm thời, khi tạo một tài khoản người dùng mới trên Windows 8/Windows 8.1, các ứng dụng đó sẽ được cài đặt lại tự động.

Để gỡ bỏ hoàn toàn các ứng dụng cài đặt sẵn, phải đăng nhập vào hệ thống với quyền Administrator, sau đó cần phải loại bỏ các ứng dụng từ hai địa điểm sau:

– Đầu tiên phải loại bỏ các gói ứng dụng được cung cấp.

– Thứ hai là phải loại bỏ các gói “cài đặt” từ tài khoản quản trị.

Bước 1: Từ màn hình Start, nhấn tổ hợp phím Windows + Q và gõ vào trong hộp tìm kiếm từ khóa “PowerShell”. Từ các kết quả tìm kiếm xuất hiện, nhấp chuột phải vào mục Windows PowerShell rồi chọn Run as administrator từ các tùy chọn phía dưới.

Gỡ bỏ hoàn toàn các ứng dụng trên Windows 8 và Windows 8.1

Bước 2: Trong cửa sổ Windows PowerShell xuất hiện, gõ lệnh sau đây để tranh thủ tất cả các ứng dụng cài đặt sẵn cài đặt trên Windows 8 hoặc Windows 8.1.

Get-AppxPackage-AllUsers

Gỡ bỏ hoàn toàn các ứng dụng trên Windows 8 và Windows 8.1

Bước 3: Tiếp theo chạy lệnh sau để loại bỏ tất cả các ứng dụng cài đặt sẵn từ hệ thống.

Get-AppXProvisionedPackage -online | Remove-AppxProvisionedPackage –online

Như vậy, nếu sau này tạo một tài khoản người dùng mới trên Windows 8/Windows 8.1 thì sẽ không có bất kỳ ứng dụng cài đặt sẵn nào cho tài khoản đó nữa.

Bước 4: Nếu muốn loại bỏ tất cả các ứng dụng cài đặt sẵn cho tài khoản hiện tại, chạy lệnh sau:

Get-AppXPackage | Remove-AppxPackage

Bước 5: Để loại bỏ tất cả các ứng dụng cài đặt sẵn cho một người dùng cụ thể, chạy lệnh sau đây:

Get-AppXPackage -User | Remove-AppxPackage

Bước 6: Để loại bỏ tất cả các ứng dụng cài đặt sẵn từ tất cả các tài khoản trên Windows 8 hoặc Windows 8.1, chạy lệnh sau:

Get-AppxPackage -AllUsers | Remove-AppxPackage

Như vậy, tất cả các ứng dụng cài đặt sẵn đã được gỡ bỏ hoàn toàn.

Sau khi đã gỡ bỏ hoàn toàn các ứng dụng cài đặt sẵn khỏi hệ thống, nếu cửa sổ PowerShell hiển thị thông báo “Staged“, giống như thể hiện trong ảnh chụp màn hình dưới đây. Có nghĩa là các ứng dụng cài đặt sẵn vẫn còn trong Windows, hoặc các ứng dụng sẽ cài đặt lại tự động khi có một tài khoản người dùng mới được tạo ra.

Gỡ bỏ hoàn toàn các ứng dụng trên Windows 8 và Windows 8.1

Vì vậy, sau khi đã gỡ bỏ các ứng dụng cài đặt sẵn từ Windows 8/Windows 8.1, nếu nhìn thấy cửa sổ PowerShell không có thông báo “Staged” có nghĩa là hệ thống đã được loại bỏ hoàn toàn khỏi các ứng dụng được cài đặt sẵn.

Theo: qtm