Hướng dẫn loại trừ file trong Norton

Hướng dẫn loại trừ file trong Norton

Với nhu cầu chạy 1 file hay 1 tập tin nào đó và tránh bị chặn khỏi antivirus Norton, bài viết này hướng dẫn chi tiết việc thực hiện thiết lập các policies trên.

 

  1. Khởi chạy Norton, chọn settings.

Hướng dẫn loại trừ file trong Norton

2. Tại tab hiện tại, chọn Antivirus -> chọn Scans and Risks

Hướng dẫn loại trừ file trong Norton

 

Hướng dẫn loại trừ file trong Norton

3. Tại mục Exclusions / Low Risks , có 2 tùy chọn loại trừ cần lưu ý tùy vào mục đích và nhu cầu sử dụng :

  • Items to Exclude from scan : tùy chọn này cho phép bạn chọn folder hoặc file khỏi scan từ Norton.
  • Items to Exclude from Auto-Protect, SONAR and Download Intelligence Detection: tùy chọn này cho phép bạn chọn folder hay file khỏi các tính năng bảo vệ của Norton bao gồm : Auto-Protect, SONAR và Download Intelligence.

Hướng dẫn loại trừ file trong Norton

4. Trong bài này, chúng tôi chọn Items to Exclude from Auto-Protect, SONAR and Download Intelligence Detection nhằm loại trừ việc chặn từ Norton, chọn configure [+] để tiến hành cài đặt.

Hướng dẫn loại trừ file trong Norton

 

5. Chọn Add Folder hoặc Add file tùy vào nhu cầu của bạn, chọn đường dẫn đến folder/file bạn cần loại trừ và nhấn OK, quá trình loại trừ hoàn tất!

Hướng dẫn loại trừ file trong Norton

 

Thực hiện :Trương Thái Kiệt

Biên soạn: Tạ Trung Tín