Cổng cấp phép Minitab là nơi mà các quản trị viên cấp phép có thể cài đặt sản phẩm đăng kí Minitab của công ty và quản lý người dùng.

Truy cập đăng ký

Quản trị cấp phép sử dụng cổng cấp phép Minitab để truy cập và thêm người dùng vào đăng ký sản phẩm của công ty.

Với vai trò này thì người giữ vai trò là điều phối viên công nghệ thông tin, quản lý vận hành kĩ thuật, hoặc một vị trí nào tương đương.

 1. Đăng nhập trang web minitab.com.
 2. Tại phía góc phải trên cùng trang web, nhấn My Account. Nếu My Account không xuất hiện, chọn Menu > My Account.
 3. Đăng nhập thông tin tài khoản Minitab của bạn.
 4. Bên dưới My Products, chọn sản phẩm thích hợp để quản lý việc đăng ký.Bên dưới Manage Users, bạn có thể xem hết tất cả các người dùng hiện hữu kết hợp việc đăng ký và tìm kiếm người dùng bằng cụm từ khóa. Bạn có thể quản lý những người dùng riêng lẻ hay nhiều người dùng cùng một lúc. Nhấn Options kế bên người dùng cá nhân để xem chi tiết tài khoản hoặc tháo bỏ khỏi đăng ký. Bên dưới Options, chọn Update Roles để thêm hoặc xóa Product Roles Add-On Roles.Chọn nhiều người dùng trong danh sách và nhấn Options để gửi mail, gửi lại mail chào, hoặc bỏ chọn những người dùng trong phần đăng ký.Chọn All Users để lọc người dùng theo vai trò hoặc tình trạng. Ví dụ, bạn chỉ thể hiện người dùng là quản trị viên cấp phép người dùng đang có tình trạng chờ xử lý.

  Thêm người dùng

  Bên dưới Manage Users, bạn có thêm người dùng vào phần đăng ký và chỉ định vai trò.

   1. Chọn Add Users.
   2. Nhập tay nhiều email bằng dấu phẩy, hoặc tải lên danh sách email có đuôi tệp .csv hoặc .txt
   3. Chọn Product Role hoặc Add-On Role, không chọn cả hai chỉ chọn hoặc này hoặc kia. Khi bạn thêm nhiều người dùng trong một thời điểm, thì tất cả người dùng được chỉ định vai trò.
   4. Chọn Add Users. Người dùng mới sẽ nhận mail chào. Người dùng nào không có tài khoản thì được ghi nhận tình trạng chờ xử lý đến khi được tạo.

    Xóa người dùng

    Bên dưới Manage Users, bạn có thể xóa nhiều người dùng cùng một lúc bằng cách nhập nhiều mail hoặc tải list danh sách

    1.  Chọn Bulk Options > Remove Users.2. Nhập tay nhiều mail cách nhau bằng dấu phẩy, hoặc tải lên danh sách email người dùng từ tệp .csv hoặc tệp .txt

  3. Chọn Remove Users.

Tham khảo thông tin tiếng anh tại đây: MinitabLicensePortalAdministrationGuide-EN