Kết xuất với các loại Asset cũ hơn – VRay for Maya

Kết xuất với các loại Asset cũ hơn

Tổng quan

Một số tính năng đã được sửa đổi trong V-Ray 5.0 so với các phiên bản trước của V-Ray. Các phần bên dưới cung cấp cho bạn thêm chi tiết về những gì đã được thay đổi để giúp bạn chuyển sang sử dụng phiên bản mới nhất.User Interface

Với V-Ray 5 for Maya, V-Ray Quick Settings bị xóa khỏi giao diện người dùng. Nếu V-Ray Quick Settings được sử dụng trong các cảnh cũ hơn, chúng sẽ mở với các các thông sốđược thiết lập chính xác. Những thiết lập mặc định của V-Ray được tối ưu hóa để cung cấp điểm khởi đầu tốt nhất, loại bỏ nhu cầu sử dụng thêm các dạng cài đặt nhanh (Quick Settings)

Local subdivs – V-Ray 5 tự động xác định lấy mẫu đổ bóng trong cảnh. Cài đặt duy nhất cần thay đổi là các mẫu hình ảnh. Với thay đổi này, Local subdivs bị ẩn khỏi giao diện người dùng đối với tất cả loại đèn và vật liệu. Các cảnh từ các phiên bản V-Ray trước sẽ sử dụng lấy mẫu đổ bóng tự động khi được kết xuất trong V-Ray 5.

Chất liệu (material)

VRayHair3Mtl không còn hiển thị trong giao diện người dùng, nhưng lại tải chính xác với các cảnh cũ hơn. Bạn nên sử dụng tài liệu VRayHairNextMtl để thay thế.

Chất liệu VRayFastSSS2 không còn hỗ trợ các tùy chọn Front and Back Lighting (Chiếu sáng Mặt trước và Mặt sau), các tùy chọn này hiện đã bị loại bỏ, vì chúng chỉ được sử dụng cho các chế độ pre-pass-based illumination (chiếu sáng dựa trên chuẩn bị trước) vốn dĩ đã không được dùng nữa.

Tùy chọn Glossy Fresnel bị xóa khỏi giao diện người dùng của VRayMtlVRayToonMtl. Nó luôn được coi là đã bật, ngay cả đối với những cảnh cũ hơn với tùy chọn bị tắt.

Chế độ Normal Opacity (mờ thường) của VRayMtl không được dùng nữa. Chế độ Opacity mode Stochastic được xem xét cho các cảnh cũ hơn.

ReflectionRefraction Exit Colors bị di chuyển khỏi VRayMtlVRayToonMtl.

Tùy chọn Soften Edge bị xóa khỏi VRayMtl và VRayToonMtl.

Kết cấu

Sharp mip-map filtering  được sử dụng theo mặc định cho các kết cấu tệp thay vì phiên bản Smooth mặc định trước đây với mipmap. Lưu ý rằng việc thêm bản V-Ray Texture Filter bổ sung sẽ ghi đè loại bộ lọc.

Khi user attributes được sử dụng ở đầu đường dẫn tệp, V-Ray coi đường dẫn là tuyệt đối. Để bắt chước hành vi cũ, hãy sử dụng thuộc tính fake user <PROJECT_PATH> để buộc đường dẫn được hiểu là tương đối.

Bắt đầu với V-Ray 5, bản cập nhật 1, Float textures đã có thể truy cập trước đây từ Create V-Ray PluginNode> Texture, hiện có thể được tạo từ Create V-Ray PluginNode> Float texture.

Đèn (Lights)

 • Một số tùy chọn ánh sáng không còn hiển thị trong giao diện người dùng. Nếu một cảnh cũ chứa bất kỳ tùy chọn nào trong số này được hiển thị, chúng sẽ sử dụng các giá trị mặc định của chúng như sau:
  • MIS – luôn bật;
  • Store with Irradiance Map – luôn tắt;
  • Tex Adaptive – luôn bật;
  • Use Ray Distance – luôn tắt;
 • Tùy chọn Skylight portal không còn khả dụng cho đèn VRayLightRectVRayLightMesh. Để thêm một số ánh sáng bổ sung cho cảnh nội thất, bạn có thể sử dụng ánh sáng vô hình để thay thế. V-Ray 5 sẽ tự động đề xuất chuyển các cảnh có cổng ánh sáng (light portal) sang một thiết lập tương thích sử dụng ánh sáng mái vòm thích ứng (Adaptive Dome light). Quá trình di chuyển cũng có thể được chạy theo cách thủ công từ menu V-Ray menu > Tools > Migrate Legacy Scenes.
 • Tùy chọn No Decay chỉ khả dụng cho những cảnh cũ có tùy chọn này được bật.

Cameras

Shade Map (bản đồ bóng râm) dành cho Stereoscopy  (chế độ soi nổi) hiện đã lỗi thời và các thuộc tính của nó không thể được thêm vào máy ảnh nữa. Mặc dù chúng vẫn xuất hiện trong các cảnh cũ hơn, nhưng chúng không thể được xuất ra.

IPR

Tùy chọn out-of-process cho IPR bị xóa khỏi giao diện người dùng. Trong lịch sử, đây là lần triển khai IPR đầu tiên trong V-Ray for Maya và nó sử dụng nội bộ DR với một máy chủ được tạo cục bộ để giao tiếp và hiển thị các thay đổi cảnh.

IPR hiện luôn được kết xuất trong quá trình, mang lại khả năng tương tác tốt hơn và sử dụng ít bộ nhớ hơn.Động cơ GI 

Irradiance Map GI Engine không còn khả dụng cho các cảnh mới được tạo bằng V-Ray 5. Các cảnh cũ hơn sử dụng phương pháp này sẽ hiển thị đúng cách.

Brute Force GI Engine luôn được sử dụng cho số trả lại chính.

GI hiện được bật theo mặc định cho các phân cảnh mới.

Thiết lập kết xuất

Bộ nhớ đệm bitmap giữa các lần kết xuất hiện được bật theo mặc định để tăng tốc mỗi lần kết xuất sau lần kết xuất đầu tiên. Điều này ảnh hưởng đến cả cảnh mới và cảnh cũ.

Use Embree luôn được bật. Tùy chọn Use EmbreeUse Embree for motion blur,Use Embree for hair options được bật theo mặc định ngay bây giờ và bị xóa khỏi giao diện người dùng. Các cảnh cũ có chế độ Embree bị tắt giờ đây sẽ tự động tải với các tùy chọn Embree được kích hoạt.

Các thông số về Max tree depthMin leaf size, và Face/level coeff được bật theo mặc định ngay bây giờ và bị xóa khỏi giao diện người dùng. Các cài đặt này chỉ được sử dụng khi Embree bị tắt. Trong V-Ray 5, Embree luôn được sử dụng.

Min Shading Rate bị xóa khỏi giao diện và luôn sử dụng giá trị mặc định là 6. Đây là giá trị tối ưu cho V-Ray và việc thay đổi nó thường phải trả giá bằng hiệu suất. Các cảnh cũ được lưu với giá trị không phải mặc định vẫn có thể được điều chỉnh.

The Linear Workflow option from the Advanced Color Mapping Settings in the V-Ray tab is removed from the UI. It is no longer available for new scenes. V-Ray 5 will automatically offer to migrate scenes with light portals to a compatible setup that adds gammaCorrect nodes. The migration can also be run manually from the V-Ray menu > Tools > Migrate Legacy Scenes. Read more about legacy Light Portal migration .

Tùy chọn Linear Workflow từ Advanced Color Mapping Settings trong tab V-Ray bị xóa khỏi giao diện người dùng. Nó không còn có sẵn cho các cảnh mới. V-Ray 5 sẽ tự động đề xuất di chuyển các cảnh có cổng ánh sáng sang một thiết lập tương thích có thêm các nút gammaCorrect. Quá trình di chuyển cũng có thể được chạy theo cách thủ công từ V-Ray menu > Tools > Migrate Legacy Scenes.

Tùy chọn Dynamic Bucket Splitting cho Bucket Image Sampler bị xóa khỏi giao diện người dùng. Nó luôn được coi là đã được kích hoạt.

Cài đặt từ ZIP

V-Ray 5, bản cập nhật 1 giới thiệu một số thay đổi đối với thiết lập môi trường cho cài đặt zip.

Có những thay đổi đối với biến môi trường PATH trên Windows OSDYLD_LIBRARY_PATH trên macOSLD_LIBRARY_PATH trên Linux, cũng như MAYA_RENDER_DESC_PATH trên tất cả các hệ điều hành.

Trình lấy mẫu hình ảnh (Image Sampler)

Bắt đầu với V-Ray 5, bản cập nhật 1, Sinc Anti-aliasing filter (bộ lọc Khử răng cưa Sinc) bị xóa khỏi giao diện người dùng. Các cảnh cũ sử dụng bộ lọc Sinc sẽ tự động được đặt thành mặc định – Lanczos.

Hãy tìm hiểu và tải ngay V-Ray tại website được ủy quyền tại Việt Nam bởi tập đoàn Chaos Group tại đây

Đón xem những thông tin về những tiện ích hữu ích của những sản phẩm khác của Iworld.com.vn tại đây

Biên dịch bởi Phạm Hồng Hiệp – Iworld.com.vn