Luxion chính thức phát hành keyshot 6.1

keyshot 6.1 chính thức được phát hành

keyshot 6.1 chính thức được phát hành

keyshot 6.1 chính thức được phát hành với nhiều tính năng nổi bật bao gồm KeyShot HDRI Editor, Cập nhật các Integration và Plugin, KeyShot Pro Trial.

KeyShot HDRI Editor

Cãi thiện đáng kể khả năng xem và tạo môi trường ánh sáng HDRI thời gian thực. HDRI Editor cho phep người dùng thêm các nguồn sáng (light sources) bằng cách thêm vào môi trường các pins cũng như tạo các half-pins hay half rectangular và half circular pins. Giao diện HDRI Editor cũng được cập nhật giúp quy trình làm việc trở nên mượt hơn và vì vậy người sử dụng sẽ nhận ra sự cải thiện đáng kể về tốc độ trong việc tạo và navigation các ảnh HDR.

Các cập nhật bổ sung

Các cập nhật bổ sung được thêm vào thư viện (Library) của KeyShot. Các thư viện này bao gồm IES light,point light, area light thumbnails cho khả năng thể hiện độ sáng và màu của ánh sáng tốt hơn. Toon Material Type cho phép khả năng kiểm soát tốt hơn các outline và part contours. Anisotropic Material Type cho phép điều chỉnh các tham số Roughness cho cả Position X và Y. Đối với KeyShot Animation, motion blur đã hộ trợ cho các cameras cả trong chế độ thời gian thực (real-time) và chế độ offline rendering.

Cập nhật các Integration và Plugin

Các integration và plugin được cập nhật cho SOLIDWORKS,PTC Creo, Sketchup 2016 và hộ trợ 3D EXPERIENCE 2015+ 3D XML cũng được thêm vào.

KeyShot Pro Trial

Bản KeyShot trials giờ đây sẽ là bản dùng thử KeyShot Pro và bao gồm KeyShot Animation và KeyShotVR. Bản trial 14 ngày có thể download tại keyshot.com/try/.

KeyShot 6.1 có thể download và cài đặt ngay. Đăng ký tại : https://www.keyshot.com/downloads/ , bản nâng cấp có thể được mua tại https://www.keyshot.com/upgrade/.

Biên soạn : Tạ Trung Tín (iworld.com.vn)

more recommended stories