Khuyến mãi Microsoft tháng 4- 2014 cho Windows & Office, Server, HyperV

Hỗ trợ dành cho Windows XP và Office 2003 đã chấm dứt vào ngày 8 tháng 4 năm 2014.
Điều này có nghĩa là bạn sẽ không còn nhận được các bản cập nhật bảo mật, bản sửa lỗi hoặc hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến cho các máy tính vẫn chạy hệ điều hành Windows XP và Office 2003, dẫn đến các rủi ro về bảo mật, riêng tư và chi phí cho doanh nghiệp của bạn. Hãy tận dụng chương trình Get2Modern của Microsoft và chuyển đổi ngay sang Windows 8.1 và Office 2013 ngày hôm nay

MS Power-Up Deal Registration

Qi5IU.png

Để khách hàng nhận được mức chiết khấu này thì các khách hàng bắt buộc phải:
+ Đăng ký với đại lý Pacisoft
+ Đóng thành công đơn hàng trong thời gian khuyến mãi.

Các mức chiết khấu bên trên áp dụng cho:
+ Đơn hàng có giá trị từ 1,500 USD đến 100,000 USD (dựa trên giá bán của đại lý dành cho khách hàng).
Get2Modern & Renew to the Cloud: tối thiểu 5, tối đa 250 giấy phép; On-Pricelist Promo SKUs

Chiết khấu đặc biệt dành cho Visual Studio
(On-Pricelist Promo SKUs)

PRODUCT DISCOUNT
Product Discount
Visual Studio Test Pro with MSDN LSA
Thời gian áp dụng: 3/3/2014 – 30/6/2014
35%
Visual Studio Deployment Standard and Datacenter
Thời gian áp dụng: 3/3/2014 – 30/6/2014
30%

QÙA TẶNG CHO KHÁCH HÀNG

Dành cho Office 365 và Windows 8.1 GGWA (từ ngày 09/4/2014 đến 29/04/2014)-QUÀ TẶNG GET2MORDEN 
Điều kiện License Type Quà Tặng
Cứ mỗi 21.000.000 VND trên tổng
giá trị đơn hàng của sản phẩm
Office 365
Open Phiếu mua hàng trị giá 300.000 VND
Đơn hàng Windows 8.1 GGWA SMO.
Áp dụng cho tối thiểu 20 giấy phép
và tối đa 100 giấy phép.
Open Phiếu mua hàng trị giá 30.000
VND mỗi giấy phép

Điều kiện và điều khoản

·         Chương trình khuyến mãi này được tổ chức bởi các Nhà phân phối được ủy quyền của Microsoft dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ được định nghĩa bởi Microsoft là “Small and Medium Business – SMB” trên lãnh thổ Việt Nam. Các khách hàng Corporate Accounts thuộc SMS&P, là doanh nghiệp lớn, các tổ chức y tế, giáo dục và chính phủ không nằm trong phạm vi áp dụng của chương trình này.

·         Chương trình khuyến mãi áp dụng cho những đơn hàng được đóng thành công trên hệ thống của Microsoft từ 9/4/2014 đến 29/4/2014.

·         Chiết khấu và quà tặng chỉ áp dụng cho các đơn hàng đặt hàng phần mềm có bản quyền của Microsoft theo chính sách cấp phép Open dành cho khách hàng SMB.

·         Quà tặng sẽ được thông báo đến khách hàng đã gửi copy/scan hóa đơn mua hàng (theo yêu cầu mục (*)) trong vòng 45 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình khuyến mãi. Khách hàng gửi copy/scan hóa đơn mua hàng đối với đơn hàng Office 365 sau ngày 15/6/2014 sẽ không được giải quyết trả thưởng.

·         Không được trả hàng: Các giấy phép được mua theo chương trình này sẽ không được đổi hoặc trả lại dưới bất kỳ hình thức nào.

·         Với quà khuyến mãi là các sản phẩm/ hàng hóa, việc trả quà khuyến mãi dựa trên sự có sẵn của các sản phẩm/ hàng hóa và các quà tặng này không được chuyển đổi thành tiền mặt. Nhà tổ chức có quyền thay thế các sản phẩm/ hàng hóa đã thông báo bằng một sản phẩm/ hàng hóa có giá trị tương đương mà không cần phải thông báo trước. Trong trường hợp giải thưởng là sản phẩm của nhà sản xuất, giải thưởng đó sẽ tùy thuộc vào điều kiện và các điều khoản bảo hành, bảo trì của nhà sản xuất và nhà tổ chức không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan. Cụ thể hơn, quà khuyến mãi do Nhà tổ chức cung cấp không bao gồm sự đảm bảo về bảo hành, quyền sở hữu trí tuệ hoặc sự phù hợp với mục đích sử dụng cụ thể nào.

·         Người nhận thưởng phải có trách nhiệm chi trả các chi phí liên quan về thuế, tiền bảo hiểm hoặc các chi phí phát sinh khác theo quy định của chính phủ hoặc sơ quan thuế.

·         Trong phạm vi tối đa pháp luật cho phép, nhà tổ chức và các công ty mẹ, các công ty thành viên, các tổ chức liên quan, các công ty con, giám đốc, cán bộ, nhân viên và đại lý không nhân bất kỳ trách nhiệm nào về bất kỳ thiệt hại, tổn thất, tử vong hoặc thương tích có thể xảy ra như một hậu quả do bất kỳ cá nhân nào tham gia vào chương trình khuyến mãi này. Người nhận thưởng cam kết bồi thường và giữ cho nhà tổ chức và các công ty mẹ, công ty thành viên, các tổ chức liên quan, công ty con, giám đốc, cán bộ, nhân viên và các đại lý không chịu trách nhiệm và không phải bồi thường bất kỳ tổn thất, thiệt hại, khiếu nại, chi phí và phí tổn nào có thể phát sinh hoặc phải gánh chịu do việc người nhận thưởng vi phạm bất kỳ điều gì trong các điều khoản và điệu kiện này và, hoặc phát sinh từ việc người tham gia tham gia vào chương trình khuyến mãi này.

·         Trong trường hợp có phát sinh tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mãi này hoặc các điều kiện và điều khoản đi kèm, quyết định của nhà tổ chức về tất cả các vấn đề của chương trình khuyến mãi sẽ là cuối cùng và ràng buộc tất cả các bên.

·         Nhà tổ chức không đảm bảo hoặc không tuyên bố điều gì về việc sử dụng, giá trị pháp lý, tính chính xác, sự tin cậy hoặc kết quả của việc sử dụng, hoặc dựa trên các thông tin đăng trên trang web này hoặc bất kỳ trang web nào liên kết đến trang này.

·         Việc nhà tổ chức không thực thi bất kỳ điều khoản nào của các điều khoản và điều kiện này sẽ không cấu thành việc bãi bỏ điều khoản đó hoặc bất kỳ điều khoản nào khác.

·         Khi tham gia dự chương trình khuyến mãi này, khách hàng/ doanh nghiệp chấp nhận tuân thủ các điều kiện và điều khoản của chương trình khuyến mãi. Mặc dù đã đề cập như ở trên, nhà tổ chức có quyền hợp pháp được điều chỉnh các điều kiện và điều khoản trong tài liệu này và, hoặc rút lui hoặc chấm dứt chương trình khuyến mãi này bất cứ lúc nào do các nguyên nhân ngoài sự kiểm soát của nhà tổ chức, bao gồm chiến tranh, bạo động, hỏa hoạn, thiên tai, đình công hoặc nhà máy đóng cửa (“các trường hợp bất khả kháng”) mà không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý nào.

·         Chương trình khuyến mãi này được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp Việt Nam.

·         Bất kỳ cá thể nào không phải là một bên trong thỏa thuận này không có quyền thi hành bất kỳ điều kiện nào trong tài liệu này. Trong đoạn văn này, “cá thể” có thể là người hoặc một tổ chức (có hoặc không có tính pháp nhân) tùy thuộc vào trường hợp có thể có.

·         Quyết định của Microsoft là quyết định cuối cùng và Microsoft có quyền chấm dứt chương trình mà không cần thông báo.

Liên hệ đối tác Microsoft

PACISOFT COMPANY

Địa chỉ: Tầng 2, 39 Hoa Hồng, Phường 2, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-8) 36 100 816 ; Fax : (84-8) 35 172 394

Website: www.microsoft.pacisoft.com | Email : sales@pacisoft.com

Hotline : 0913 208 357