Iworld.com.vn – Cùng tìm hiểu về SQL Server Source Control trong dbForge Studio for SQL Server!

Việc đặt database objects (đối tượng cơ sở dữ liệu) dưới quyền kiểm soát nguồn là cách đơn giản và hiệu quả nhất để theo dõi và quản lý những thay đổi database trong các hệ thống kiểm soát nguồn phổ biến mà không làm gián đoạn quy trình làm việc của bạn. Công cụ này cho phép liên kết SQL Server database với điều khiển nguồn, làm việc với folder hoặc thông qua giao diện dòng lệnh (command-line interface), làm việc với một bản sao database cục bộ riêng biệt hoặc chia sẻ bản sao giống nhau (phụ thuộc vào mô hình phát triển database). Chức năng kiểm soát nguồn (Source Control) được tích hợp trong dbForge Studio for SQL Server giúp bạn duy trì tính toàn vẹn của database, đảm bảo sự cộng tác giữa các nhóm và hỗ trợ việc triển khai database hiệu quả hơn.

 • Hỗ trợ mô hình phát triển database dùng chung hoặc chuyên dụng
 • Xem và kiểm soát lịch sử thay đổi
 • Khôi phục các thay đổi một cách an toàn trong trường hợp có lỗi
 • Làm nổi bật sự khác biệt trong code của các bản sao database cục bộ và từ xa
 • So sánh các phiên bản để phát hiện thay đổi trong database
 • Tăng cường phát triển database và giảm lỗi bằng cách thử nghiệm các thay đổi trong sandbox
 • Có phiên bản mới nhất của database
 • Tránh mất dữ liệu khi triển khai database

Hỗ trợ tất cả các phiên bản cho hệ thống kiểm soát

Sử dụng công cụ Source Control, bạn có thể liên kết database của mình với kho lưu trữ kiểm soát nguồn trong các hệ thống sau:

 • Subversion (SVN)
 • Microsoft Azure DevOps (Team Foundation Version Control (TFVC))
 • Git (including GitHub)
 • Perforce (P4)
 • Mercurial
 • SourceGear Vault

Ngoài ra, một nhà phát triển có thể chọn một mô hình phát triển database: hoặc chuyên dụng hoặc dùng chung. Phụ thuộc vào mô hình phát triển database, các nhà phát triển có thể làm việc với bản sao database được nhân bản cục bộ hoặc cùng một bản sao và kho lưu trữ được cập nhật với phiên bản database mới nhất. Để biết thêm thông tin về sự khác biệt giữa các mô hình này, hãy tìm hiểu Shared vs Dedicated Development Models: Key Differences.

Kiểm soát nguồn một thư mục làm việc (Working Folder)

Nếu bạn muốn liên kết database với tệp cục bộ được tạo ra với sự giúp đỡ của các công cụ bên thức ba, bạn có thể sử dụng tính năng Working Folder giống như một kho lưu trữ kiểm soát nguồn. Working Folder là một tệp kịch bản SQL dùng để tạo vào quản lý các đối tượng database.
Công cụ này cho phép bạn kiểm soát nguồn một thư mục làm việc SQL database bằng hệ thống kiểm soát phiên bản giống như cách bạn kiểm soát phiên bản các tệp khác. Trong Source Control Manager, bạn có thể xem các thay đổi trên lưới, xác nhận chúng hoặc hoàn tác, hoặc xác định chủ sở hữu. Trình quản lý cho phép bạn xem sự khác biệt giữa các bản sao cục bộ và từ xa được đánh dấu bằng các màu khác nhau.

Trình quản lý kiểm soát nguồn – Source Control Manager

Thực hiện các tác vụ điều khiển phiên bản SQL một cách trực quan trong giao diện dễ sử dụng. Đặc biệt, Source Control Manager cho phép bạn:

 • Commit (xác nhận) các thay đổi cục bộ đối với một kho lưu trữ kiểm soát nguồn
 • Thêm chú thích vào commits của bạn
 • Nhận các thay đổi mới nhất từ kho lưu trữ điều khiển nguồn từ xa
 • Giải quyết xung đột
 • So sánh phiên bản cục bộ với phiên bản từ xa để phát hiện sự khác biệt trong code

Những thay đổi lịch sử

Công cụ bao gồm chức năng Changes History document, cho phép bạn:

 • Xem các thay đổi lịch sử cho toàn bộ SQL database hoặc cho từng đối tượng database riêng biệt
 • Xem chi tiết của từng commit, bao gồm ID duyệt lại, ngày tháng, tác giả và ghi chú
 • Kiểm tra danh sách các đối tượng đã được thay đổi trong mỗi lần commit
 • Nhận biết sự khác biệt DDL cho từng đối tượng database
 • So sánh phiên bản cục bộ của đối tượng database với phiên bản từ xa

Để xem các thay đổi lịch sử, click chuột phải vào Database Explorer và chọn Source Control > View Changes History.

Kiểm soát nguồn dữ liệu

Công cụ Source Control cho phép kiểm soát phiên bản của dữ liệu bảng tĩnh, committing, theo dõi và hoàn nguyên các thay đổi (nếu cần), giải quyết xung đột dữ liệu tĩnh và duy trì tính toàn vẹn của database.
Để kết nối dữ liệu bảng tĩnh với một kho lưu trữ, click chuột phải vào database có chứa dữ liệu tĩnh và chọn Source Control > Link/Unlink static data trên shortcut menu.

Mời bạn tham khảo thêm những tính năng hữu ích khác:

Biên dịch bởi Ngô Lâm Đoon – Iworld.com.vn